Det er på tide å redefinere hva et tollsystem er. Hvis du ser på et nytt system eller kanskje forbereder en RFQ (forespørsel om tilbud), så vit at det ikke trenger å være kun et administrativt verktøy for håndtering av deklarasjoner. Ved å benytte deg av den nyeste programvareteknologien i tillegg til faglig ekspertise som en del av systemet, kan du oppnå mer effektive tollprosesser samtidig som du får økt strategisk verdi for virksomheten.

Les hele artikkelen og ta kontakt med våre eksperter

Del