Det Norske Tollvesenets prosjekt, «ekspressfortolling» handler kort og godt om at man kan sende tolldeklarasjon elektronisk på forhånd til tollen. Tollen behandler deklarasjonen fortløpende og det blir grønt lys dersom alt er godkjent, varetransporten slipper da å stoppe ved grensepassering.

KGH Customs Services har sammen med 5 andre selskaper blitt valgt som referanser i prosjektet siden 2 år tilbake. Det er et spennende prosjekt som har hatt sine utfordringer.

Den 15. juni, testet KGH Customs Services sammen med Tollvesenet og de andre aktørene for første gang den nye prosedyren «ekspressfortolling» på faktiske vareforsendelser. Forsendelsene foregikk som vanlig med papir, men parallelt gjorde vi en testregistrering for ekspressfortolling. Testen var vellykket og kl. 12:09 passert den første bilen noensinne med en testregistrering i den nye «ekspressfortollingsprosedyren». En full bil med kalksalpeter fikk den æren. Tollens testpersonale behandlet sendingen i tide.

I høst vil den virkelige piloten starte med skarpe data rett gjennom. Da vil det ikke bare være en teknisk parallell test, men pilotene kan også krysse grensen uten å stoppe. Ekspressfortollinger vil være gyldige importdeklarasjoner.

Les mer om prosjektet på tollens hjemmeside

Del