Cermaq Norway har sammen med KGH Customs Services utviklet en ny tollhåndteringstjeneste som forenkler vareflyten fra Norge til EU, via Finland betydelig. Færre stopp og rimeligere håndtering er noen av fordelene med den nye toll-løsningen for eksport til EU.

For fiskeeksportører som har sin virksomhet i Nord-Norge innebærer transporten av fisk gjennom Finland fordyrende logistikk og håndteringskostnader da bilene må transitteres til øvrige EU-land. I felleskap har KGH & Cermaq utviklet en løsning som reduserer transporttiden, senker kostnadene samt fjerner de risikoene en transitt kan medføre.

– Vi er veldig fornøyde med at vårt nære og gode samarbeid med KGH Customs Services har båret frukter og at vi endelig har fått på plass en løsning for EU import fortolling i Finland, på samme måte som vi har hatt i Sverige, Danmark og Tyskland i en årrekke, sier Ståle Slemmen, logistikkansvarlig i Cermaq Norway.

Cermaq Norway slakter betydelige volum av laks i Finnmark, og store deler transporteres med bil til Europa. Dagens løsning, der lasten transitteres gjennom Finland til Sverige, har vært en ekstra belastning både for Cermaq og for deres transportører.

Med den nye løsningen som KGH Customs Services har fått på plass, blir varene nå fortollet på grensen mellom Norge og Finland. Dette resulterer i en smidig håndtering og bedre kontroll. Den nye løsningen betyr ett stopp mindre for transportørene. Nå kan de kjøre videre, uten å måtte stoppe for å avslutte transitten og foreta den endelige fortollingen i et annet EU land. Transportkostnaden blir lavere, og kostnaden for transitt unnvikes.

– Cermaq er glad for å kunne være pådriver og pilotkunde i dette prosjektet som vil komme store deler av næringen til gode, avslutter Ståle Slemmen.

Løsningen med å fortolle fisken direkte ved grensepasseringen allerede i første EU land, kan også benyttes for usolgt fisk og villfanget fisk. Her vil det også være penger å spare da et fangstsertifikat er betydelig dyrere i for eksempel Danmark enn i Finland.

– Det har vært stimulerende å utvikle den nye tollhåndteringstjenesten sammen med Cermaq, forteller Key Account Manager Lasse Torstensson på KGH Customs Services. Den har flere åpenbare fordeler som vi håper andre fiskeeksportører også kan få glede av.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Jonas Andersson
Sales & Support
sales@kghcustoms.com / Telefon: +47 69217515

Follow