Car connex 1140 X 600 Alien

Siden introduksjonen av EUs tollov (UCC) står Carconnex overfor nye krav som må oppfylles for å kunne videreføre tolltillatelsene de tidligere har skaffet seg. Carconnex er helt innforstått med at AEO-sertifisering (autorisert økonomisk operatør) er en nødvendighet for at selskapet skal unngå avbrudd i logistikkflyten på lang sikt.

De har derfor valgt KGH Customs Services som sin foretrukne partner på dette området. Les hele saken her

Del