Customs data is vital in the delivery process at Borregaard.

Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, fornybare råmaterialer produserer selskapet miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. For å forbedre sin etterlevelse tok Borregaard kontakt med KGH for å ta kontroll over sine tollrelaterte masterdata, nå og på lang sikt. Vår analyse av Borregaards tollhåndtering resulterte i et skreddersydd tolldataverktøy og anbefalinger om nye arbeidsprosesser, som vil legge til rette for vedvarende etterlevelse, tollavgiftsoptimalisering og bedre utnyttelse av frihandelsavtaler.

Les om hvordan våre eksperter hjalp Borregaard med å ta virksomheten til neste nivå

Follow