Globalisering letter handel og skaper muligheter over hele verden. Men vi lever i en sammensatt verden og alle store muligheter har også en ulempe. Hvordan kan vi bekjempe «globalisering i underverdenen» og internasjonal kriminalitet over landegrensene? Les intervjuet med Lars Karlsson, MD & CEO for KGH Global Consulting om hans nylig publiserte akademiske artikkel og hvordan du kan bekjempe kriminalitet over landegrensene.

Les her

Follow