KGHs tollagerløsning muliggjør rask levering til golfspillere.

Abacus Sportswear er en svensk detaljhandelsvirksomhet som har spesialisert seg på golfklær. Abacus har en betydelig mengde re-eksport og salg over hele Europa, og det er derfor avgjørende for selskapet å ha en effektiv løsning for deres tollager. Selskapet valgte KGHs løsning for tollager etter å ha opplevd utfordringer med sin forrige leverandør i form av daglige avbrytelser. Abacus har nå en moderne SaaS-basert løsning som er tilpasset selskapets behov og tollprosesser. Den nye løsningen har forbedret både leveringskapasiteten og lageromløpshastigheten. I tillegg er kostnadene knyttet til tollhåndtering redusert.

Les om hvordan KGH løste Abacus tollutfordringer

Follow