Det er for tiden store endringer i global handel. Disse endringene er drevet av trender og hendelser som blant annet digitalisering, stordataanalyser, kortere produktlevetid, de-globalisering i form av f.eks. Brexit, samt den nye EU-tolloven (UCC). Alle disse endringsdriverne fører til økt mengde og kompleksitet i handelsdata. Handelsdataene må inn i tollprosessene raskere og tidligere, og manglende etterlevelse av lovverk får større konsekvenser. Mangel på kontroll over tollprosesser og dataflyt kan påvirke din handelsvirksomhet i stadig større grad. Da er det enda viktigere å ha tilgang på faglig ekspertise samt bruke denne strategisk.

Les vår guide og ta kontakt med våre eksperter

Del