Bruk av AEO (autorisert økonomisk operatør) er en stadig økende trend innen global handel og tollhåndtering. Ved hjelp av AEO kan toll- og grensekontrolletater ha en bedre og mer effektiv tilnærming til risikohåndtering og tilrettelegging av handel.

 

Her får du fire grunner til hvorfor du bør bli AEO-sertifisert

Follow