Hilverda De Boer

Jeg vil at alle våre leverandører skal levere på Champions League- nivå. Etter mit syn er KGH en god spiller.

Erik Pesch

CFO,

Hilverda De Boer

Veien til Norge – en bærekraftig løsning for eksport av grønne planter og blomster i stor skala.

Nederlandsk blomstereksportør slår rekorder, år etter år. I følge den nederlandske bransjeforeningen for blomstergrossister, VGB (Vereniging Groothandel Bloemistwinkeliers), ble det eksportert 6,2 milliarder blomster, planter, blomsterløker og gartneriprodukter fra Nederland i 2019. Blomster er Nederlands tredje største eksportprodukt etter maskiner samt metall og metallprodukter.

Takket være grossister som Hilverda De Boer er det mulig å oppnå ytterligere vekst. Vekst gjennom oppskalering og konsolidering. Hilverda De Boer har i mer enn 100 år drevet blomstervirksomhet i Nederland. «Det handler om gjennomtenkt strategisk utvikling, sier CFO Erik Pesch. Hilverda De Boer er innovative og har fokus på utvikling innen datastyring og som tjenesteleverandør på nett med et stort utvalg nettbutikker.

Rabobank oppgir at 80 % av den totale produksjonen av snittblomster fra nederlandske selskaper eksporteres til utlandet. Selv om den nederlandske andelen av produksjon av snittblomster synker, utgjorde den i juni 2019 fortsatt 43 % av den totale, globale produksjonen.

Utfordringen

I 2017 oppstår det et hull i markedet for blomster og planter i Norge når en stor blomsteraktør legger ned virksomheten. Hilverda De Boer bestemmer seg for å utnytte dette. I løpet av kort tid etablerer de en rekke selskaper i Norge. De innser at det ikke er mulig å sørge for korrekt og fullstendig eksport- og importdokumentasjon i tide ved å bruke interne ressurser. De trenger hjelp av spesialister på tollhåndtering – en tjenesteleverandør med spesifikk kunnskap og erfaring fra lokal lovgivning og som er kjent med de spesifikke tolldeklarasjoner som er nødvendig for løse snittblomster og buketter.

Hilverda De Boer

INDUSTRI
Ferskvareprodukter

OMSETNING (2018)
125m €

KGHS TJENESTER
IMPORT
EXPORT
MVA RÅDGIVNING

«Vi begynte raskt å se oss om etter kvalitet. Og kvaliteten innebærer å forstå hva vår virksomhet går ut på samt kunne levere som lovet. Og det er her KGH kom inn i bildet», forteller Erik Pesch, CFO i Hilverda De Boer.

KGHs løsning

De viktigste årsakene til at Hilverda De Boer valgte å inngå samarbeid med KGH er selskapets fysiske tilstedeværelse i Norge og brede erfaring med ferskvareprodukter. I tillegg har KGH kunnskap om det lokale markedet, tollovgivning og -prosedyrer i Norden, og det er korte kommunikasjonslinjer. Kunden får ett enkelt kontaktpunkt i det dedikerte «ferskvare»-teamet, som går under navnet «Special Field». Teamet består av deklarasjonspersonell med spesifikk fagkunnskap innen internasjonal handel knyttet til ferskvareprodukter, som blant annet blomster, planter, grønnsaker, frukt osv.

KGH har utarbeidet en effektiv, prisgunstig og delvis automatisert arbeidsprosess som blant annet innebærer at Hilverda De Boer kan dele fakturaer, pakksedler og datafiler med KGH. KGH bruker sin egen programvare for å konvertere de ulike datafilene til det formatet som er nødvendig for å klargjøre, behandle og sende tolldeklarasjoner. Datafilene brukes både til eksportdeklarasjoner i Nederland og importdeklarasjoner i Norge. Arbeidsprosessen innebærer å dele elektroniske data internt med KGH-teamet i Norge til bruk i arbeidet med importdeklarasjoner. KGH bruker lokal tollekspertise for å komplettere dataene, og identifisere og løse potensielle problemer. I dette tilfellet bruker for eksempel teamet i Norge sesongtilpassede tollsatser og HS-koder som tillegg til de elektroniske dataene for importdeklarasjon.

En annen stor fordel er at kunden får ett enkelt kontaktpunkt. Erik Pesch sier:

«Det jeg liker her er at vi har en kommunikasjonslinje. Vi kan alltid ringe KGH-teamet i Nederland når vi vil. De sier: Informer og kommuniser med oss og vi kan deretter fortsette kommunikasjonen med våre kolleger rundt om i verden. Det er helt fantastisk.»

Resultatet

Erik Pesch er CFO i et marked der kjøps- og salgspriser ikke lenger er det som betyr mest. Og lojalitet og kundetilfredshet øker takket være engasjement og oppmerksomhet. I henhold til Erik Pesch handler det mye mer om kvalitet og å levere som lovet.

«Fra andre halvdel av 2017, da vi hadde vårt første møte med KGH, og helt frem til nå, kan jeg si at KGH har levert som lovet og det har gitt oss en trygghet. Alt går ikke alltid som planlagt, men det jeg liker er at vår kontaktperson vet hva han snakker om. Vi får hjelp når vi trenger det, og alt flyter smidig. Vårt samarbeid med KGH sørger for at vi kan betjene markedet på en god måte. Uten KGH ville det vært mye vanskeligere for oss å eksportere varene våre til Norge.»

Follow