RHI Magnesita

Som eneste kontaktpunkt sørger KGH for god kontroll over tollrelaterte prosesser gjennom bruk av standardiserte prosedyrer. Ønsket risikominimering kan dermed garanteres.

Roland Truntschnig

Customs Manager,

RHI Magnesita

Ett enkelt kontaktpunkt gir redusert risiko i importprosessen

Ildfaste produkter brukes over hele verden i alle industrielle høytemperaturprosesser. Disse produktene er uunnværlige for stål, sement, kalk, ikke jernholdig metall, glass, energi, miljø og kjemiindustriene. Ildfaste produkter må kunne takle de mest utfordrende forhold og tåle temperaturer på 1200 °C og høyere for å romme materialer på en sikker måte mens de brennes, smeltes, sprenges, forbrennes, omsmeltes og formes. RHI Magnesita er en innovativ og pålitelig partner for industri og gruvedrift og har virksomhet over hele verden. Selskapet tilbyr både totalløsninger samt robust leveringssikkerhet og kvalitetssikring.

Utfordring

Innenfor EU bruker RHI Magnesita en skattemodell for kjedetransaksjoner i forbindelse med grensekryssende vareførsel. Som følge av det må varene alltid klareres i landet der kunden er lokalisert. Før RHI Magnesita begynte å bruke KGHs tjenester, pleide de å håndtere dette ved hjelp av en rekke ulike frakt og tollspeditører. Resultatet var at de ikke alltid hadde full kontroll over tollprosessene, blant annet med tanke på klassifisering av varer og tariffkoder. Risikoen for feil var høy, og RHI Magnesita var fast bestemt på å optimalisere importprosessene for å standardisere prosedyrene sine. På den måten kunne man sørge for at alle tollrelaterte aspekter alltid ville bli korrekt håndtert og implementert. For å forenkle den daglige driften ytterligere, hadde selskapet som mål å kun ha én kontaktperson for transaksjonene i flere ulike land.

RHI Magnesita

INDUSTRI
Ildfaste produkter

OMSETNING (2018)
3,081m €

KGH SERVICES
TOLLDEKLARASJONER
DOKUMENTHÅNDTERING
RÅDGIVNING
ETT ENKELT KONTAKTPUNKT

KGHs løsning

RHI Magnesita kjøper FCA/FOB fra produsentene og selger DDP til sluttmottakerne innenfor På den måten vil importøren alltid være RHI Magnesita (Wien, Østerrike), med selskapets gyldige MVA-nummer eller MVA-nummeret til et av deres datterselskaper. For å garantere rask og korrekt håndtering for RHI Magnesita i Østerrike, er KGHs egne kontorer i de forskjellige landene involvert i prosessen, i tillegg til KGHs partnernettverk. Det vil være tilpassede, spesielle prosedyrer avhengig av det enkelte land. Som eneste kontaktpunkt og med en fast kontaktperson for RHI Magnesita, sørger KGH for å samle inn all informasjon som er nødvendig i forbindelse med toll-klarering, håndterer dette, og distribuerer til respektive KGH-kontorer eller partner samt leverer all nødvendig dokumentasjon for klarering etter at varene har ankommet. Til slutt blir det sendt en tollstatus fra de lokale toll-kontorene til KGH, som videre informerer alle involverte parter om referanser og status for den aktuelle tollklareringen.

Resultat

For RHI Magnesita er den største fordelen risikominimering med hensyn til skatter og tollavgifter. Takket være det nære samarbeidet med KGH og de standardiserte prosessene som er utviklet, har RHI Magnesita svært god kontroll over alle tollrelaterte prosesser. Dermed er det nå betydelig lavere risiko for feil enn når selskapet samarbeidet med flere ulike partnere.

RHI er trygge på at de pålitelige og erfarne medarbeidere i KGH vet nøyaktig hva de skal gjøre.

Follow