Regnskaps- og MVA-tjenester

Når du ønsker å utvide til nye markeder kan KGHs regnskaps- og MVA-tjenester sørge for rask og effektiv etablering av det nye selskapet samtidig som lovverket etterleves. Vi hjelper deg med å evaluere ulike muligheter for optimal MVA-struktur med tanke på etterlevelse av lovverk i tillegg til å bistå i håndteringen av nødvendige registreringer. Så snart selskapet er oppe og går, kan KGH ta seg av en rekke av dine driftsbehov innenfor regnskap, lønn og MVA. I takt med at virksomheten vokser, kan vi levere rådgivning og support for å bistå selskapets beslutningstakingsprosess.


Kontakt oss:

Sverige

Catharina Olofsson
Managing Director
Telefon: +46104550100
vat@kghav.com

Belgia

Hugo Laenen
Finance Manager
Telefon: +3235404203
hugo.laenen@kghcustoms.com

Norge

Charlotte S Nordmark
Managing Director
Telefon: +4769214000
post@kghav.com

Nederland

Hugo Laenen
Finance Manager
Telefon: +3235404203
vat.nl@kghcustoms.com

Danmark

Charlotte Jensen
Finance Manager
Telefon: +4598454533
finance.av@kghcustoms.com

Hvorfor KGH?

  • Skatte- og tolllovgivning er gjensidig avhengig av hverandre KGH har kompetansen og tjenestene som trengs for å håndtere dine behov på en helhetlig måte
  • Kun behov for ett kontaktpunkt
  • Spesialist på behov og utfordringer innen internasjonal handel

Follow