Stadig flere selskaper som driver med internasjonal handel, velger å outsource tollhåndteringen til spesialiserte leverandører av tolltjenester. Denne beslutningen styres ofte av mangel på interne ressurser og faktorer knyttet til etterlevelse eller kostnader. Hva må man ta hensyn til når man velger samarbeidspartner?

Kostnadene som kreves for å holde den interne ekspertisen i en velfungerende tollorganisasjon oppdatert og samtidig sørge for de nødvendige ressursene, blir stadig høyere. Stadig mer komplekse prosesser fører til stadig større risiko. Ikke minst på grunn av hardt pressede forsyningskjeder som krever nye innkjøpsstrategier, og som i visse tilfeller kan gjøre tollprosessene enda mer komplekse. Forenklede prosedyrer og økonomiske forretningsmodeller benyttes ikke fullt ut fordi de interne ressursene bare fortsetter som før.

Det å helt eller delvis outsource tollhåndteringen kan derfor bidra til å gjøre dette stadig mer komplekse området strategisk sikrere og mer kostnadseffektivt. Outsourcing kan hjelpe de selskapene som mangler interne ressurser eller der det ikke finnes tilstrekkelig ekspertise om hvilke krav som er knyttet til tollspørsmål. Handel med flere ulike land kan også føre til et økt behov for å gjøre de ofte svært fragmenterte tollprosessene mer transparente.

Det er imidlertid en rekke faktorer som må tas i betraktning når man skal beslutte hvorvidt man skal outsource tollhåndteringen, og når man skal velge leverandør og tildele kontrakter. Ved å gjøre et godt forarbeid øker mulighetene for et vellykket samarbeid og en problemfri håndtering betydelig.

Dersom et selskap må endre hvordan de håndterer toll og utenlandshandel (f.eks. ingen tidligere erfaring med handel med tredjeland, fusjoner, due diligence, Brexit osv.), er det en god idé å sørge for gode prosesser helt fra starten og få hjelp av eksperter på området.

Når det gjelder alt fra anbudsprosess til valg av forretningsmodell og samarbeidsform finnes det en rekke faktorer som det må tas hensyn til og fattes beslutninger om i forbindelse med outsourcing:

  • Hvilke tollrelaterte oppgaver kan en leverandør ta seg av?
  • Hvor omfattende skal samarbeidet med tollspeditøren være – hva er målsetningen?
  • Hvilken forretningsmodell for outsourcing av tolltjenester er riktig for mitt selskap – direkte eller indirekte representasjon, BPO (outsourcing av forretningsprosesser) eller en kombinasjon – og hvilke alternativer kan tollspeditøren jeg velger, tilby?

 

For å finne riktig partner for ditt outsourcing-prosjekt er det viktig at du ser på disse spørsmålene internt og vurderer dem nøye. Last gjerne ned vår kostnadsfrie sjekkliste som gir deg en oversikt over relevante kriterier for valg av leverandør av tolltjenester. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

 

Follow

Relevant innsikt