Hvordan kan en forhåndsberegnet, god fortjenestemargin på importerte sykler bli til et tapsprosjekt som ender i konkurs? Det korte svaret kan være mangel på kunnskap og mangelfulle prosesser knyttet til klassifisering av varer. Snu trenden ved å ta en årlig gjennomgang av varekodene dine for å unngå unødvendige kostnader. Med en gjennomgang som tar høyde for hele livssyklusen til et produkt, holder du deg oppdatert på endrede varekoder og får et konkurransefortrinn i ditt marked.

«Å arbeide med klassifisering og se på varekoder i et livssyklusperspektiv er viktig for alle organisasjoner. Det er viktig å være klar over at varekodene er knyttet til restriksjoner, lisenser og bestemmelser. Derfor bør du se på varekodene som noe som er i konstant endring, og benytte klassifiseringen som en konkurransefaktor det er verdt å bruke tid på. Med livssyklus mener vi her at en varekode ikke er statisk, men bør gjennomgås regelmessig. Legger du det riktige grunnlaget, vil du sikre at alt som følger også vil være korrekt» sier Peter Ruotsalainen, rådgiver innenfor handel og toll.

Kontroller varekodene dine regelmessig

Globale handelsmønstre endrer seg raskt, og det er derfor viktig at selskapets tollhåndtering holder tritt. Klassifisering av varer må gjøres regelmessig, du kan ikke bare gjøre det én gang og så lene deg tilbake. En varekode er dynamisk og må ses på i et livssyklusperspektiv for å opprettholde selskapets etterlevelse. Det er også viktig at du er kjent med hvilke lover og regler som gjelder for din virksomhet, og hvordan de skal håndteres. Det innebærer å ha oversikt over:

  • Oppdatering av varekoder fra EU i januar og juli hvert år
  • Oppdatering av HS-koder hvert femte år
  • Nye bestemmelser som kan ha innvirkning på deler av dine produkter, og som kan få betydning for varekodene
  • Alle nye restriksjoner som kan påvirke importen av produktene dine. Vær oppmerksom på undersøkelser knyttet til antidumping, ikke bare for EU, men også globalt
  • Sist, men ikke minst, er det viktig å undersøke hva slags betydning eventuelle endringer i produktspesifikasjoner eller produksjon (det du importerer) kan ha for varekodene dine

Reduser risikoen for bøter og tilbaketrekking av tillatelser

En ugyldig eller feil varekode er ofte en indikasjon på at det kan finnes flere avvik. Dersom du ikke håndterer disse, vil du før eller senere støte på problemer. Du risikerer for eksempel at tollmyndighetene gjennomfører en kontroll hvis du bruker for mange varekoder som er feil eller ugyldige. Har du søkt om forenklede deklarasjoner, ivaretar du tillatelsen til disse ved bruk av korrekte varekoder. Bruk av feil varekoder innebærer også en risiko for å betale for mye eller for lite moms eller tollavgifter. Betaler du for mye, øker kostnadene unødig; betaler du for lite, kan det medføre straffegebyrer og/eller bøter. En annen risiko er at tollvesenet kan beslaglegge eller forsinke varene dine, noe som fører til sinte kunder og skadet omdømme. Ta hensyn til produktenes livssyklus, og du vil sikre en jevn flyt av dine tollrelaterte masterdata som gir deg fullstendig kontroll. Du kan være trygg på at du hele tiden vil ha oppdaterte og gyldige varekoder, og på den måten sikrer du vedvarende etterlevelse og sikkerhet ved en eventuell kontroll.

Klassifisering er kostnadseffektivt

For å få alle varekodene på plass fra begynnelsen er det nødvendig å foreta betydelige investeringer, både med tanke på ressurser og kostnader. Det mest omfattende arbeidet er gjennomgangen av alle de tollrelaterte masterdataene for å sjekke nåværende koder, slik at disse kan oppdateres om nødvendig. Så snart dette arbeidet er ferdig, trenger du bare å ha oversikt over regelmessige oppdateringer, og du vil få betydelig forbedret kostnadseffektivitet. Med regelmessig gjennomgang av varekodene dine vil du oppdage hvor du kan benytte deg av frihandelsavtaler for å optimalisere tollavgiftene og kutte kostnader. Du vil også ha oversikt over regulerte markeder der det er vanlig å pålegge f.eks. antidumpingavgifter.

Så hvordan kunne import av sykler ødelegge en lovende virksomhet fullstendig?

En feil varekode kan velte hele virksomheten din. Det var nettopp det som skjedde i sykkelsaken. Selskapet importerte dem fra et lavkostland utenfor EU og forventet en solid fortjenestemargin. Selskapet var imidlertid ikke klar over at de ville bli pålagt en antidumpingavgift av destinasjonslandet, og syklene ble dermed betydelig dyrere å importere enn forventet. Selskapet gikk derfor konkurs. Hvis du skal trekke noe lærdom fra denne saken, er det at klassifisering er helt avgjørende. Det å ha prosesser, rutiner og systemer på plass sørger ikke bare for etterlevelse, det hjelper deg også med å overkomme hindringer som potensielt kan få fatale konsekvenser for virksomheten.

Vil du vite mer?

Ved å gjennomgå varekodene dine sørger du for god etterlevelse og kunnskap til å ta de rette strategiske forretningsavgjørelsene, noe som innebærer en rekke fordeler. Ønsker du å finne ut mer om hva vi kan gjøre for din virksomhet? Bruk kontaktskjemaet ovenfor og fortell oss hva du trenger!

 

Foreslåtte tjenester:

Follow

Relevant innsikt