Kvinner som jobber med e-handel og toll

Både e-handel og toll er forbundet med utfordringer. For å sørge for effektiv tollhåndtering som e-handelsvirksomhet er det visse ting du bør være oppmerksom på, både når det gjelder forpliktelser og muligheter. Last ned sjekklisten vår for mer informasjon.

Fordeler gjennom effektiv tollhåndtering

Toll er en integrert del av forsyningskjeden. Det er derfor viktig å forstå at optimaliserte tollprosesser kan gi de samme fordelene og resultatene som en optimalisert forsyningskjede som helhet: lavere kostnader, økt kundetilfredshet og bedre etterlevelse av lovverk for å nevne noen.

E-handel og toll: Forpliktelser og muligheter

For e-handelsvirksomheter medfører tollhåndtering både forpliktelser og muligheter. Forpliktelser, som for eksempel korrekt klassifisering, er helt avgjørende med tanke på etterlevelse og kan ses på som en forutsetning for å komme inn på markedet. På den andre siden kan mulighetene innebære et konkurransemessig fortrinn. Det kan for eksempel være å dra nytte av frihandelsavtaler.

Sjekklisten tar for seg noen viktige områder for e-handel og toll som det kan være verdt å sette seg nærmere inn i.

Hvis du trenger ytterligere hjelp og ønsker å snakke med vår ekspert, vennligst kontakt Marcus Johansson, Global Consulting på  marcus.johansson@kghcustoms.com

 

Foreslåtte tjenester:

Follow

Relevant innsikt