Oppnå en smidig og kostnadseffektiv vareflyt fullt tilpasset til operasjonene dine.

Tollspørsmål – og hvordan de enklest håndteres – er en stadig utfordring for tekstil- og klesbransjen. Fordi hele kjeden ofte er spredt over en rekke land, er dette også en utfordring som er avgjørende for bransjens forretningsdrift. ”Hvor er det riktige stedet for vårt distribusjonssenter? Hvor er vår nye kunde, i EU eller utenfor? Vil det være enkelt nok for kundene å kjøpe fra oss? Hva med skatter og tollavgifter? Hvordan og når håndterer vi dette? Og hvem gjør det?”

Dette er spørsmål KGH har erfaring med å håndtere og løse for tekstilkundene våre – nøyaktig, raskt og kostnadseffektivt. Det kan vi fordi kundene våre kan dra nytte av vårt store utvalg av tjenester og, med vår hjelp og kunnskap, få dem skreddersydd til sine egne prosesser og andre behov.

Slik leverer vi verdi til kundene våre i tekstilbransjen:

  • Ditt eget dedikerte tollteam
  • Vi er eneste partner og kontakt, uavhengig av landgrense
  • Vi er tjenestestyrte, fleksible og erfarne
  • Hurtig svar med tilgjengelighet hele døgnet
  • Kostnadseffektivt og smidig vareflyt


Foreslåtte lenker:
Regnskaps- og MVA-tjenester
Tolldeklarasjoner
Konsulenttjenester innen for handel og told

Follow