Tid er den mest kritiske faktoren – det siste du trenger er tollspørsmål som kan risikere en leveranse slik at den blir mindre verdifull.

Mange års erfaring har lært oss mye om behovene til kundene i næringsmiddelbransjen – som behovet for raske og forutsigbare leveranser, slik at kostbart svinn unngås og produksjonslinjene holdes gående.

Ved hjelp av vår unike kompetanse til å identifisere og skreddersy de riktige tjenestene for deg og bransjen din, får du fleksible løsninger som sørger for effektive leveranser til riktig tid og pris.

Vi vet også at vi må være til stede hele døgnet, hver eneste dag i året. Med et dedikert team som kjenner deg og virksomheten din, hjelper vi deg med å løse kompliserte spørsmål, selv for de mest krevende varene, og gir deg og distribusjonsnettet ditt raske og presise løsninger som sikrer at driften aldri står stille.

I tillegg til våre import- og eksporttjenester kan følgende tjenester være av spesiell interesse:

  • EU-tollklarering fra Norge
  • Rådgivnings- og konsulenttjenester
  • MVA-registrering og selskapsetablering
  • Overvåkingsverktøyet KGH Connect


Foreslåtte lenker:

Tolldeklarasjoner
Konsulenttjenester innen for handel og told

Follow