Dra nytte av ekspertise og hjelp i tollspørsmål og oppnå strømlinjeformede operasjoner.

Logistikksjefer og fraktspeditører som stadig må navigere seg gjennom tollspørsmål i kjernevirksomheten, kan dra nytte av tolltjenester som forenkler denne prosessen og støtter opp under virksomhetens forretningsmodell.

KGH er en nøytral og uavhengig partner for logistikkleverandører. Vi forenkler og standardiserer import-, eksport- og transittprosessene dine samt reduserer risiko og ansvar via fiskalrepresentasjon. Du kan sette ut hele eller deler av tollhåndteringen til oss, noe du kan ha spesielt nytte av i travle perioder eller ferier. Kundene våre setter pris på det engasjementet vi viser, både personlig og profesjonelt, samt på vår kompetanse og lokale nærvær i et bredere Europeisk nettverk. Denne kompetansen bidrar til å minimere unødvendig risiko og kostnader for kundene våre, samt gi spesialiststøtte på visse områder, som å hjelpe dem med å forberede seg til UCC 2016. Ved behov kan vi også hjelpe til med langsiktig, strategisk planlegging og implementering av bedre tollhåndteringsrutiner via våre konsulenttjenester, spesialutviklet tollprogramvare og opplæringskurs for kundene.

Slik leverer vi verdi:

  • Kostnadseffektive, skreddersydde løsninger
  • Ditt eget dedikerte tollteam
  • Vi er eneste partner og kontakt, uavhengig av landgrense
  • Vi er tjenestestyrte, fleksible og erfarne
  • Hurtig svar med tilgjengelighet hele døgnet
  • IT-løsninger
  • Opplæring


Foreslåtte lenker:

Tolldeklarasjoner
Konsulenttjenester innen for handel og told
Opplæring innen handel og toll
Digital

 

Follow