Raske og presise tollprosedyrer og -råd kan bidra til smidige og prisgunstige bygg- og anleggsprosjekter. Uansett om du er leverandør eller underleverandør.

For leverandører og de mange underleverandørene i bygg- og anleggsbransjen kan tollspørsmål skape hodebry, fjerne fokus fra prosjektene og til og med føre til forsinkelser fordi leveranser venter på å komme gjennom tollen.

Og dette kan igjen lett føre til at kostnadene øker. For eksempel på grunn av feil tollgebyrer via utenlandske underleverandører som ikke er MVA-registrert i det aktuelle landet. Eller på grunn av bøter som skyldes at varer ikke er tolldeklarert eller er deklarert feil.

KGH har i mange år hjulpet kunder gjennom hele bygg- og anleggskjeden. Du kan få et bredt utvalg av tjenester fra én enkelt leverandør, med alt fra tollklarering og regnskaps- og MVA-assistanse i forbindelse med personale og lønn, til tollveiledning for underleverandører på vegne av større bygg- og anleggsselskaper.

Slik leverer vi verdi til kundene våre i bygg- og anleggsbransjen:

  • Lokal tilstedeværelse langs grensene
  • Hurtig svar med tilgjengelighet hele døgnet
  • Nøyaktig informasjon og veiledning
  • Ditt eget dedikerte tollteam
  • Vi er tjenestestyrte, fleksible og erfarne


Foreslåtte lenker:

Tolldeklarasjoner
Regnskaps-og MVA-tjenester
Konsulenttjenester innen for handel og told

Follow