Effektiv avfallshåndtering krever effektiv tollhåndtering i henhold til dine egne høye standarder.

Med alle reglene og prosedyrene som gjelder for transportering av avfall, for ikke å nevne all den dokumentasjonen som er nødvendig, kan det være vanskelig å identifisere og gjennomføre effektive metoder for håndtering av toll.

For kundene våre i avfallshåndteringsbransjen tilbyr KGH dedikerte team som tar seg av oppgaven ved å velge den mest kostnadseffektive speditøren av last, uavhengig av grensekryssingen. Og med døgnkontinuerlig støtte er kundene sikret at de får hjelpen og svarene de trenger for å oppnå smidig og kostnadseffektiv drift.

Med bakgrunn i vår lange erfaring og inngående kunnskap har vi også deltatt i utviklingen av den nordiske TFS-portalen (grensekryssende transport av avfall), som gir deg mulighet til å benytte en enhetlig digital prosess for digitale søknader og sporingsskjemaer, i henhold til EU-lovgivningen. KGH tilbyr også opplæring og hjelp, slik at du skal få mest mulig ut av den nordiske TFS-portalen.

Slik leverer vi verdi til kundene våre i avfallshåndteringsbransjen:

  • Ditt eget dedikerte tollteam
  • Vi er tjenestestyrte, fleksible og erfarne
  • Nordisk TFS-portal
  • Muligheter for EDI-integrering
  • Hurtig svar med tilgjengelighet hele døgnet
  • Lokale kontor langs grensene


Foreslåtte lenker:

Tolldeklarasjoner
Regnskaps-og MVA-tjenester
Konsulenttjenester innen for handel og told

Follow