24/7 Support Nordic
Telefon Norge: +47 69 21 40 00
Telefon Sverige: +46 10 459 07 00

For Europeisk support, vennligst finn ditt lokale kontor.

KGH Customs Services, Headquarters
Skandiahamnen, Sydatlanten 6
SE-403 36 Göteborg
Sverige

Telefon: +46 31 764 30 00
Faks: +46 526 285 39

Bli kunde
sales@kghcustoms.com

For generelle henvendelser og daglig drift, ta kontakt med ditt lokale kontor. For å finne ut mer om våre dedikerte tjenester, ta kontakt med det aktuelle virksomhetsområdet