Customs Control Tower
Keskitetty ratkaisu tullivirran yleiskatsausta ja tullitietojen näkyvyyttä varten

Customs Control Tower (CCT) antaa kokonaisvaltaisen yleiskatsauksen tullikumppanuuksistasi, virroista, asiakirjoista ja tiedoista – kaikki yhdessä paikassa. Saat käyttöösi kaiken lisäarvon, jonka KGH antaa liiketoiminnallesi.

Odotettavat tulokset

 • Koko tullausprosessin parempi hallinta, jonka avulla voit parantaa sen taloudellista ja toiminnallista vaikutusta liiketoimintaasi
 • Pienemmät toimintakustannukset älykkäämpien työprosessien ja kokonaistullimaksujen syvemmän ymmärryksen ansiosta
 • Tehokkaammat työprosessit, helpompi viestintä ja tarvittavien tietojen sujuvampi käyttö
 • Tullimaksujen optimointi: CCT parantaa hankintamahdollisuuksiasi ja erilaisten tulliratkaisujen käyttöä
 • Parempi vaatimustenmukaisuus: CCT on aina askeleen edellä tulevia lainsäädännön muutoksia ja niiden vaikutusta – samalla se auttaa sinua tunnistamaan ja korjaamaan sääntöjenvastaisuuksia

Saamasi palvelut

Customs Control Tower on yhteyspisteesi, joten sinun ei tarvitse käyttää aikaa ja voimavaroja useiden ulkoisten ja sisäisten yhteyksien hallintaan. Lisäksi CCT muuttaa monimutkaisen viestinnän ja virrat sujuviksi prosesseiksi, jotka antavat sinulle tärkeää tukea päätöksentekoon ja kehittävät tullauksen hallintaasi.

Ratkaisu mahdollistaa näkyvyyden, läpinäkyvyyden, helpon käytön ja uusia keinoja analysoida tärkeimpiä tietoja ja kustannuksia. Customs Control Tower tukee, koordinoi ja organisoi kaiken tullauksen käsittelyn, laskujen hallinnan, raportoinnin ja analysoinnin yhdessä paikassa. Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Yksi yhteyspiste tulli-ilmoitusten käsittelyyn
 • Tullitietojen keskitys yhdessä paikassa
 • Kokonaiskuva tietovirrasta ja tietojen hallinnasta optimoituun kaupan ja tullauksen hallintaan
 • Laadunvarmistus
 • Aina ajan tasalla ja tulevien lakisääteisten vaatimusten mukainen

Miksi KGH?

 • KGH:lla on pitkä kokemus ja syvällinen tietämys tehokkaiden keskitettyjen tullauksen
 • Kattava kokemus yhteistyöstä globaalien yhtiöiden kanssa
 • Monipuolinen, kaikki tullitoiminnot kattava palveluvalikoima
 • Osana Maersk Customs Services -palvelua autamme sinua tullihallinnassa maailmanlaajuisesti
 • Tärkeä kyky käsitellä ja yksinkertaistaa monimutkaisia prosesseja

Seuraa