Kaupan ja tullauksen hallinta
Ota yhteyttä jo tänään!

Realisoi yrityksesi kaupan koko arvo. Ota yhteyttä.

Monet suuret yritykset menettävät paljon arvoa rajat ylittävästä kaupastaan. Arvioiden mukaan esimerkiksi kolmannes vapaakauppasopimuksista jää hyödyntämättä eurooppalaisissa yrityksissä, jotka maksavat miljardeja euroja tarpeettomia tariffeja. Lisäksi kaikki yritykset eivät hyödynnä valtuutettu talouden toimija (AEO) -lupaa, mikä tarkoittaa että esimerkiksi tavaroiden toimitukset Etelä-Amerikkaan voi kestää 15–20 päivää pidempään. Joillakin yrityksillä on heikentävä vaikutus kassavirtaansa, koska ne eivät hyödynnä tullivarastoja, joissa maksetaan tariffeja ainoastaan ostetuista tuotteista eikä koko varastomäärästä. Yritysten hallitukset pelaavat riskialtista peliä, koska ne eivät tiedä yrityksensä tullivaatimusten noudattamatta jättämisestä, vaan saattavat joutua maksamaan valtavia sakkomaksuja tai saada jopa rikossyytteitä.

Poista riskit ja korjaa sato

On aina hyvä tietää, miten yrityksessä hallitaan kauppaa ja tullausta. Asiaan syventymällä voi tuottaa paljon rahaa ja välttää kustannuksia ja riskejä. Eikä yrityksessä tarvitse muuttaa mitään muuta – uusia tuotteita ei tarvitse julkistaa, uusia asiakkaita ei tarvitse etsiä, myyntitiimiä tai -toimintoja ei tarvitse jäsentää uudelleen, tuotantokuluja ei tarvitse vähentää eikä laadusta tarvitse tinkiä…

Asiat haltuun – etenkin muuttuvina aikoina

Maailmankaupassa on käynnissä suuria muutoksia, jotka on otettava huomioon. Poliittiset mullistukset, kuten Brexit, kauppapakotteet ja mahdolliset kauppasodat, vaikuttavat nykytilanteeseen ja ehkä jopa yrityksen tuottoon. Lisäksi käynnissä on muutos kohti täyttä digitalisaatiota, jonka myötä kauppa ja tullaus käsitellään eri tavalla. Ne yritykset, jotka tämän kaiken keskellä hallitsevat kauppaa ja tullausta ennakoivasti, eivätkä ainoastaan reagoivasti, ovat kilpailijoitaan edellä. Se saattaa jopa kääntää heidän liiketoimintansa kurssin.

Autamme löytämään parhaan tien eteenpäin

Useimmat yritykset eivät tarkastele näitä asioita, koska monet asiat ovat näkymättömissä ja voivat vaikuttaa liian mutkikkailta. Siinä me astumme kuvaan. Meille KGH:lla kaupan ja tullauksen strategian ja päivittäisen toiminnan tarkastelu on ydinliiketoimintaamme – sen ei tarvitse olla sitä sinulle. Ensimmäinen helppo vaihe on ottaa meihin yhteyttä. Annamme nopeasti näkemyksen, jolla on arvoa. Sen jälkeen tiedät, mistä on kyse ja miten voimme olla avuksi.

Ota yhteyttä ja sovi kanssamme tapaaminen, jossa käsitellään yrityksesi nykyinen kaupan ja tullauksen hallinta helppotajuisella tavalla.

Kaupan helpottaminen lisäarvon tuomiseksi

KGH optimoi asiakkaiden kaupan ja tullauksen hallinnan innovatiivisilla strategiaan ja vaatimustenmukaisuuteen, toimintaan ja digitaalisuuteen liittyvillä palveluilla.

 

Kaupankäynnin sujuvuus

Ennustettavat, nopeat ja tehokkaat tullausprosessit antavat asiakkaille kilpailuetuja – pienentäen käyttöpääoman tarvetta, parantaen toimitusvarmuutta ja mahdollistaen oikea-aikaiset liiketoimintaprosessit.

Hallinta ja riskien pienentäminen

Kansainvälisen kaupan harjoittaminen sisältää päivittäisiä riskejä – vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä ja riskejä, joilla on suora taloudellinen vaikutus. Niitä kaikkia on hallittava ja lievennettävä jäsennetyllä toimintatavalla.

Maksujen optimointi

Voimassa on useita satoja tavaroiden vapaakauppasopimuksia, joita on hyödynnettävä optimaalisella tavalla. Niiden tavaroiden osalta, joita vapaakauppasopimukset eivät koske, tullimaksut on laskettava ja maksettava oikein sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Toiminnan tehokkuus

Useimmille yrityksille toimintaan liittyvät tullausasiat eivät ole olleet tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Tämä voi heikentää laatua sekä kasvattaa riskejä ja kustannuksia. Nykyään prosessien koordinointi, keskittäminen, harmonointi ja lopulta automatisointi osoittavat tien eteenpäin.

Seuraa