Om kursen:

Utbildningen ”Export av varor från EU” är kursen för dig som vill lära dig grunderna inom tullhantering vid export och få en god inblick i vad som är viktigt när du exporterar varor. Vi berör vilka rutiner som bör vara på plats och vilket ansvar du har som enskild aktör.

I din roll som exportör har du ansvar att se till så korrekt uppgifter lämnas i tulldeklarationer. Detta gäller även om du använder dig av ombud. Du behöver även hålla reda på om dina varor omfattas av av restriktioner eller om du behöver tillstånd för att exportera dina varor. Därför har vi utformat en utbildning inom export för att ge dig som exportör rätt kunskap och för att du ska veta hur man ska agera.

Under kursen kommer du att få insikt i frågor så som:

 • Hur tullproceduren för export ser ut.
 • Uppgifter som ska lämnas i deklarationen – vilka är de och vad betyder de?
 • Hur du kommer fram till rätt varukod på dina varor och vad du kan utläsa av tulltaxan.
 • Hur du beräknar statistiskt värde.
 • Vilka frihandelsavtal som finns tecknade för EU.
 • Vilka restriktioner som finns för export av varor.
 • Hur du styrker en varas ursprung och vilka underliggande dokument som behövs.
 • Hur du som exportör utfärdar ursprungsintyg på dina varor.

 

Info

 • Datum & tidTisdagen den 14 mars, kl 09:00 - 17:00
 • PlatsNorges Hus, Skånegatan 16, Göteborg
 • Pris4500:- exkl. moms
"Intressant och lärorik kurs med bra ledare"
- Tidigare kursdeltagare

Follow

Related courses