Konsulenttjenester
Optimer jeres handels- og toldadministration, og opnå bedre resultater

KGH’s globale konsulenttjenester støtter din virksomhed på flere måder. På et strategisk niveau får du værdifuld viden, som letter dit strategiske arbejde og giver dig en god indsigt, som hjælper dig med at udvikle og gennemføre dine handlingsplaner problemløst. Vi støtter dig også under større ændringer med on-boarding og oplæring af din organisation. På et operationelt niveau hjælper vores tjenester med at forbedre dine daglige resultater ved at give dig viden og kompetencer til at reducere omkostninger, øge kvaliteten og sikre en god kundeoplevelse med gnidningsfri løsninger.

Resultater du kan forvente

  • Bedre resultater af samhandel takket være dybere viden om (og kontrol med) globale ændringer som Brexit, USA’s handelssystem, handelsbarrierer og frihandelsaftaler
  • Bedre styring af handel og forsyningskæde – vores strategiske tjenester hjælper dig med at afdække, hvad du skal gøre, og hvordan du opnår resultater
  • Mere effektiv og omkostningseffektiv drift med smartere arbejdsprocesser og adgang til KGH best practice
  • Mere bæredygtig toldadministration – vores operationelle tjenester hjælper dig med at organisere arbejdet og giver dig den nødvendige kapacitet og viden
  • Bedre compliance og risikoreduktion med optimerede toldprocesser og -procedurer

 

 

 

 

Det støtter vi dig med

Vores konsulenttjenester er opdelt i strategiske og operationelle tjenester.


Strategiske tjenester

Due diligence

Når man driver virksomhed på et internationalt marked, skal man naturligvis overholde love og regler, ikke kun på hjemmemarkedet men på alle de markeder, man opererer på. Men compliance kan være en vanskelig og tung proces, som kan være svær at håndtere internt.

KGH har en indgående viden om toldregler i EU (og andre dele af verden). Vi gennemgår dine procedurer og hjælper dig med at sikre, at din toldadministration overholder reglerne. Vi optimerer også din toldadministration, så du kan benytte dig af de eksisterende muligheder inden for lovgivningen. Det kan hjælpe med at holde såvel omkostningerne til din vareudveksling som tid og risici nede på et minimum.

Analyse af forsyningskæden

Din forsyningskæde påvirkes naturligvis af din lokalitet og måden, du driver virksomhed på. Det kan give konkurrencemæssige fordele at have viden om dine varestrømme, og hvordan toldprocedurer påvirker din logistik med gennemløbstider, transportveje, grænseovergange, type og placering af lagerfaciliteter etc. Disse fordele opnår du ved at afstemme toldbehandlingsprocesser, som er integreret i din forsyningskæde. Her hjælper vi dig med at afdække hindringer for varernes bevægelighed og gennemgår dit potentiale for at sikre, tilpasse og styrke dit forsyningsnetværk.

Evalueringer

Er du opmærksom på alle de handelsmæssige fordele, der følger med at have en god viden om frihandelsaftaler, toldlovgivning og andre områder inden for international handel? Fordele som bedre indkøb, lavere afgifter og bedre håndtering af compliance.

Har du et klart billede af, hvad du skal gøre, når du eller en anden har afdækket fejl eller uklarheder i din toldadministration? Hvor stort er ”problemet”, hvordan løser du det og iværksætter anbefalinger? Som en objektiv og uafhængig undersøgelsesenhed gennemgår vi din nuværende situation og foreslår egnede løsninger – enten som støtte for dine forretningsplaner eller efter en hændelse.


Operationelle tjenester

Klassifikation

Når du sikrer, at dine varer har den rigtige klassifikation, kan du nedbringe dine omkostninger væsentligt og forbedre din risikohåndtering. Forkert klassifikation kan betyde, at du enten betaler for høj told eller får store bøder.

KGH hjælper dig med at gennemgå varekoderne (fx HS, EN, TARIC, told, toldkoder) i eksisterende vareregistre, anbefaler korrekte toldkoder for nye varer og ansøger om bindende tarifering (BTO). Vi kan også organisere skræddersyede, interne kurser for teams og afdelinger i din virksomhed for at hjælpe med at forbedre det interne klassificeringsarbejde.

Oprindelse og frihandel

Viden om hvilke frihandelsaftaler der findes, og hvordan man udnytter dem, tilfører din virksomhed værdi og konkurrencekraft. Ved import åbner lavere told mulighed for nye, potentielle leverandører, prisfastsættelse og avancer. Hvis du er eksportør, fører korrekt oprindelsesdokumentation til stærkere kunderelationer og lavere kommerciel risiko.

KGH hjælper dig med at finde og opveje frihandelsmuligheder og rådgiver dig om oprindelsesberegninger og dokumentation. Vi kan også organisere skræddersyede, interne kurser for teams og afdelinger i din virksomhed for at hjælpe dig i arbejdet med oprindelse og frihandel.

Toldbevillinger og -rutiner

Med de korrekte toldbevillinger kan du udnytte specifikke toldregler og frihandelsmuligheder. Og sammen med veldokumenterede rutiner sikrer disse tilladelser en omkostningseffektiv og gnidningsfri drift, som overholder reglerne.

KGH hjælper dig med at afdække, hvilke tilladelser du skal have, håndterer ansøgningsprocessen og hjælper med at dokumentere praksis. Desuden hjælper vi dig med at håndtere forespørgsler fra toldmyndigheder. Alt dette sikrer, at ansøgninger behandles korrekt, og at dine bevillinger er på plads, når der er behov for dem.

Autoriseret økonomisk operatør (AEO) – sikrer og letter dine internationale varestrømme

Med en AEO-status får din virksomhed flere fordele, herunder bedre compliance, omkostningsreduktioner og øget driftsmæssig effektivitet. Desuden kan AEO-status have en positiv virkning på dit brand og styrke dine konkurrencefordele.

KGH har en fuld pakkeløsning, som kan hjælpe dig med at nå målet. Vi samarbejder med dig hele vejen – fra beslutningstagning, forberedelse og udvikling af procedurer og rutiner til implementering og vedligeholdelse af status. Ydermere hjælper KGH dig ikke alene med at få en AEO-bevilling, vi hjælper dig også med at bevare din status og få den største værdi på langt sigt.

Lær mere om vores AEO -tjenester her.

Hvorfor KGH?

  • Praktisk, handlingsbaseret og resultatorienteret tilgang. Vi er pragmatiske, engagerede og arbejder hårdt på at nå aftalte mål
  • Førende ekspertise. Vi er dybt involverede i arbejdet med toldbehandling, da vi er engagerede i at opbygge nye internationale standarder, metoder og teknologier og har implementeret best practice-modeller
  • Vores viden. Vi ved, hvad der fungerer og har best practice for at opnå resultater. Efter tusindvis af projekter har vi opbygget en stor erhvervsmæssig og faglig viden. Den viden udnytter vi til at hjælpe dig med at optimere din forretningsstrategi
  • Globalt netværk og omfang. Vi har adgang til nøgleinteressenter hos regeringer, myndigheder og associerede eksperter over hele verden. Vi skaffer den information, du skal bruge, hurtigt – og får arbejdet gjort

Follow