TRANSIT Reducer leveringstiderne, og flyt dine varer mere frit på tværs af grænserne via transitprocedurer

Transitproceduren kan reducere dine omkostninger til toldbehandling, samtidig med at din administration forenkles og likviditeten forbedres. Ved transitering betaler du kun told og øvrige afgifter ved slutdestinationen og ikke ved indgangstoldstedet eller undervejs på turen.

Kontakt mig

Resultater du kan forvente

Reducerede leveringstider ved transaktioner over grænserne
Takket være mange års erfaring som toldagenter kan vi hjælpe dig med korrekt og rettidig deklarering af transiterings-dokumenter.

En effektiv, uafbrudt logistikkæde
Ved at håndtere dine transiteringer sammen med din import og eksportdeklaration vil disse tjenester blive synkroniseret, hvilket sikrer en effektiv indgangs-/udgangsproces i overensstemmelse med gældende krav.

Undgå unødvendig toldbetaling eller andre udgifter
Når en forsyningskæde dækker flere lande eller toldunioner, kan vi hjælpe dig med en transitdeklaration for at undgå unødige told- og momsudgifter.

Forbedret risikohåndtering
Ved at tilbyde dig ét enkelt kontaktpunkt, omfattende tolderfaring og forenklede procedurer hjælper vi dig med at eliminere risikoen for sanktioner og bøder.

 

Mowi Markets Norway AS bruger KGH som den primære leverandør af løsninger til toldhåndtering inden for EU. KGH er vores rådgiver i forbindelse med transitering. Tilgængelighed, pris, kvalitet og service er de vigtigste grunde til, at vi har valgt KGH som en langsigtet partner. KGH tilbyder toldløsninger ved alle de grænser, som Mowi Markets Norway AS krydser på vejen ind i EU i dag. KGH tager sig af alle vores vigtige toldproblemer og er meget professionel i sin kontakt med toldmyndighederne.

Ivar Raugstad

Logistics Director,

Mowi Markets Norway AS

Servicen du får

Transportér dine varer frit over grænserne og gennem lande ved hjælp af transitprocedurer.

Effektiv behandling

KGH tilbyder korrekt og rettidig deklarering af dine T1/T2-dokumenter, både ved opstarten og ved ankomsten. Dette sikrer, at dine varer kan transporteres mere effektivt gennem forskellige toldområder.

Opstart af transitproceduren

KGH tilbyder korrekt og rettidig opstart af transitter, så du undgår forsinkelser forårsaget af fejlagtig deklarering. Hvis vi også håndterer din eksportdeklaration, vil disse serviceydelser blive synkroniseret, hvilket vil sikre en effektiv udgangsproces i overensstemmelse med gældende krav.

Meddelelse om transitankomst på destinationen

Med vores erfaring og knowhow sikrer vi korrekt og rettidig afslutning af ankomne transitter. Hvis vi også håndterer din importdeklaration, vil disse serviceydelser blive synkroniseret, hvilket vil sikre en effektiv indgangsproces i overensstemmelse med de gældende krav.

Kaution for transiteringen

Med vores transitkautioner tilbyder vi den nødvendige sikkerhed for importafgifter og told under transiteringen.

Kontakt mig

Relaterede tjenester

EXPORT

Hurtig og compliant toldbehandling for en ubesværet eksportforretning

IMPORT

Effektiv toldbehandling, der sikrer dig hurtig adgang til dine varer

CUSTOMS CONTROL TOWER

Den centrale løsning som skaber overblik over toldflows og gennemsigtighed i tolddata

Hvorfor KGH?

Ekspertise og erfaring med handel og told
I mere end 50 år har vores virksomhed fokuseret på forretning på tværs af grænserne. Med vores dybe indsigt i international handel og told sikrer vi, at din løsning medfører konkrete resultater.

En omfattende serviceportefølje
KGH har en omfattende serviceportefølje, der dækker alle dine toldbehov. Ud over forskellige deklarationstjenester tilbyder vi også en bred vifte af rådgivningsydelser og digitale løsninger, der kan styrke din toldhåndtering.

Omfattende kapacitet
KGH er til stede over hele Europa. Vi har over 1.200 medarbejdere, som er dedikerede til toldarbejdet, og som står klar til at hjælpe dig.

Global rækkevidde med lokal knowhow
Med vores tilstedeværelse på tværs af Europa og deltagelse i Maersk Customs Services kan KGH tilbyde dig ét enkelt kontaktpunkt, samtidig med at den lokale viden sikres.

Follow