IMPORT Effektiv toldbehandling, der sikrer dig hurtig adgang til dine varer

Import af varer er underlagt en kompleks række af toldbestemmelser. En toldekspert hjælper med at sikre en effektiv deklarationsproces og bidrager til en hurtig og forudsigelig forsyningskæde.

Kontakt mig

Resultater du kan forvente

Hurtig adgang til dine importerede varer
Vi optimerer deklarationsprocessen alt efter dine behov og sikrer dermed, at dine varer ankommer hurtigt og sikkert til deres destination.

Korrekte importdeklarationer i overensstemmelse med kravene
Vi tilbyder kvalitetsgodkendte importprocesser med mulighed for importkontrol efter behov for at forbedre risikohåndteringen og sikre compliance i forhold til de gældende toldbestemmelser.

Korrekt klassificering af varer
Det er afgørende i al handel på tværs af grænserne, at de korrekte varekoder anvendes til dine varer. Vi kan hjælpe dig med klassificeringen, så du undgår unødig told, forsinkelser eller endda bøder.

Skræddersyede løsninger der opfylder dine behov
Med 1.200 erfarne medarbejdere fordelt i Europa har du adgang til den kapacitet og de kompetencer, der er nødvendige for at omdanne dine behov til effektive løsninger, både i dag og i morgen.

 

 

 

Som et kontaktpunkt sikrer KGH en god kontrol over toldrelaterede processer med standardiserede procedurer. Dermed garanteres den ønskede risikoreduktion.

Roland Truntschnig

Customs Manager,

RHI Magnesita

Servicen du får

KGH kan hjælpe dig med dine importdeklarationer og bidrage til en hurtig og forudsigelig forsyningskæde. Som en del af Maersk Customs Services hjælper vi dig med at håndtere told globalt. Ved at arbejde med os kan du trække på vores kapacitet, alt efter hvordan dine behov ændrer sig.

Enkel håndtering af dine tolddeklarationer

Med fleksible åbningstider (24/7 visse steder) og valgfriheden ved enten at foretage importdeklarationen i KGH’s egen toldproduktionssoftware eller dit eget system sikrer vi, at dine deklarationer håndteres enkelt og effektivt. Ved afslutningen af hver transaktion sikrer vi, at alle toldrelaterede dokumenter er let tilgængelige for dig. Efter toldklareringen modtager du den endelige skatteopgørelse, og varerne står nu til din disposition.

Professionel og komplet service i forbindelse med din import

Vi kan hjælpe dig i præcis det omfang, du har brug for: fra klassificering af dine importerede varer eller undersøgelse af toldnedsættelser til overvejelser omkring mulige forenklinger og beregning af toldværdi.

Automatisering og digitalisering af toldprocesser

Vi hjælper dig med at definere og implementere løsninger, der automatiserer datastrømmene mellem dine systemer og KGH. Automatiske processer og vores digitale løsninger øger effektiviteten, reducerer den manuelle arbejdsbyrde og forhøjer datakvaliteten.

Særlige toldprocedurer

Vi håndterer alle gængse toldprocedurer, fra en enkelt importdeklaration til særlige toldprocedurer såsom reimport af returvarer, aktiv forædling for varer, du importerer midlertidigt med henblik på behandling og senere reeksport osv.

Løbende kontakt med myndighederne for at undgå forsinkelser

Vi tager os af forespørgsler og holder kontakt med toldmyndighederne i de pågældende lande for at undgå unødvendige forsinkelser ved grænserne eller ved klareringen af dine varer.

Kontakt mig

Relaterede tjenester

EXPORT

Effektiv og smidig tollbehandling for eksport af dine varer

TRANSIT

Reducer leveringstiderne, og flyt dine varer mere frit på tværs af grænserne via transitprocedurer

CUSTOMS CONTROL TOWER

Den centraliserede løsning til overblik over dit toldflow og gennemsigtighed i dine tolddata

Hvorfor KGH?

Ekspertise og erfaring med handel og told
I mere end 50 år har vores virksomhed fokuseret på forretning på tværs af grænserne. Med vores dybe indsigt i international handel og told sikrer vi, at din løsning medfører konkrete resultater.

En omfattende serviceportefølje
KGH har en omfattende serviceportefølje, der dækker alle dine toldbehov. Ud over forskellige deklarationstjenester tilbyder vi også en bred vifte af rådgivningsydelser og digitale løsninger, der kan styrke din toldhåndtering.

Omfattende kapacitet
KGH er til stede over hele Europa. Vi har over 1.200 medarbejdere, som er dedikerede til toldarbejdet, og som står klar til at hjælpe dig.

Global rækkevidde med lokal knowhow
Med vores tilstedeværelse på tværs af Europa og deltagelse i Maersk Customs Services kan KGH tilbyde dig et enkelt kontaktpunkt, samtidig med at den lokale viden sikres.

Follow