Tolddeklarationer
Vi nedbryder barriererne for handel og forsyningskæder

KGH har en mangeårig erfaring som toldagent og anvender alle former for deklarationer og forenklinger til at skabe fordelagtige løsninger for dig. Vores mange kontorer i Europa og verdensomspændende netværk giver dig én enkelt indgang til toldløsninger for at optimere handelsmæssige fordele og minimere risikoen forbundet med toldarbejdet.

Resultater du kan forvente:

Øget forudsigelighed i forsyningskæderne. Uanset hvor godt en forsyningskæde er planlagt, kan der opstå uforudsete problemer. KGH løser dem ved at levere support på stedet ved større grænseovergange og havne i Europa – udelukkende for at løse dine problemer og sikre en forudsigelig og ubrudt forsyningskæde.

 • Bedre kontrol og færre risici. Minimer dårlig datakvalitet med vores integrerede risiko- og kvalitetskontrol af handelsdata til deklarationer og Intrastat.
 • Øget driftsmæssig effektivitet og fleksibilitet. Vi samarbejder med dig for at sikre, at de rigtige bæredygtige og skalerbare processer, teknologier og integrationer bliver anvendt til at opnå optimal effektivitet og fleksibilitet.
 • Bedre likviditet. Med finansielle services integreret i vores deklarationstjenester kan du drage fordel af løsninger med minimale likviditetskrav.

Beskrivelse af ydelsen:

Import- og eksportydelser

Forenklet toldhåndtering til indgående og udgående varer
Uanset om du køber eller sælger, lejer eller forædler varer internationalt, kan KGH hjælpe dig med at identificere korrekt dokumentation, processer, procedurer og forenklinger til din forsyningskæde. Reducer strømmen af handelsdata ved at konsolidere, strukturere og kvalitetskontrollere dataene, mens vi samarbejder om at klassificere dine varer korrekt. Frihandelsaftaler, bevillinger, kvoter og overholdelse af handelsrestriktioner er altid afgørende faktorer for os, så du kan opnå fordelene ved korrekt toldværdi, afgifter og moms.

Dine handelsdata er vigtige for os, så håndtering og opbevaring af din tolddokumentation er en del af ydelsen. For at sikre forudsigeligheden i din forsyningskæde leverer vi support på stedet og kurértjeneste ved de større havne og grænseovergange.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Forenklet håndtering af eksport
 • Kvalitetsgodkendt eksport
 • Korrekt klassificering af varer
 • Beregning af told, moms og andre afgifter
 • Smidig håndtering af dokumentationen bag deklarationerne
 • Kontakt med toldmyndigheder i de pågældende lande
KGH er hurtige og effektive til rimelige priser.

Sondre Ressem

Logistic Director/COO,

Hitachi Powr Tools Norway AS

Transit

Flyt dine varer mere frit over grænserne med lettere håndtering

Når en forsyningskæde dækker flere lande eller toldunioner, kan vi hjælpe dig med en transitdeklaration for at undgå unødige betalinger af told, moms og eventuelle skatter. Med vores mangeårige erfaring som toldagent har vi opnået kompetencer og godkendelser, så vi kan tilbyde et enkelt kontaktpunkt og forenklede procedurer, som giver en effektiv, ubrudt logistikkæde og eliminerer risikoen for bøder og gebyrer.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Garantier for told, moms og andre skatter
 • Transitering af både EU- og ikke-EU-varer
 • Dokumentation imellem toldkontorer (afsendelse og bestemmelse)

Intrastat

Vi forenkler de statistiske rapporteringer for din udenrigshandel og leverer et samlet kontaktpunkt, funderet på harmoniserede og standardiserede processer til håndtering af alle dine rapporter. KGH hjælper dig med at indsamle, konsolidere og rapportere alle de nødvendige data for varer transporteret imellem EU’s medlemsstater direkte til Intrastat.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Effektive processer til rapportering af både Intrastat eksport og Intrastat import
 • Konsolidering og indsamling af data i forbindelse med Intrastat
 • Elektronisk informationsudveksling med relevante myndigheder

Støtteydelser

Økonomiske ydelser

For yderligere at forbedre virksomhedens cash flow, reducere betalingsadministrationen og give yderligere økonomisk kapacitet og fleksibilitet kan vi assistere med forudbetaling af eller kaution for moms, told og afgifter.

EDI Integration

Vi samarbejder med jeres IT-team om EDI-integration, så virksomheden kan nyde godt af optimal effektivitet og præcise data fra jeres toldprocesser. Vi har toldteams, der er specialiserede i håndtering af EDI-flows, for at sikre hurtig behandling af jeres deklarationer.

 

Derfor er vi anderledes:

 • Vores serviceportefølje dækker alle områder af handel og toldhåndtering, så du får en enkelt kontakt og kilde til handels- og toldløsninger.
 • Vores tjenester håndteres på tværs af funktioner, så du har adgang til kompetente rådgivere, som kan se på processerne som en helhed og fra alle synsvinkler.
 • Vores organisation fokuserer på din virksomhed og dine behov. KGH’s afdelinger er specialiserede efter forretningssegmenter for at kunne tilpasse arbejdet til dine behov.

Follow