Customs Control Tower
Den centraliserede løsning til overblik over dit toldflow og gennemsigtighed i dine tolddata

Customs Control Tower (CCT) giver dig et komplet overblik over dine toldpartnerskaber, -flows, -dokumenter og -data på ét sted. Det giver adgang til KGHs samlede viden indenfor toldområdet, som kan tilføre stor værdi til din forretning.

Resultater du kan forvente

 • Bedre kontrol med hele toldprocessen, så du kan forbedre den økonomiske og driftsmæssige effekt for din forretning
 • Lavere driftsomkostninger takket være smartere arbejdsprocesser og en bedre forståelse af dine samlede udgifter til told
 • Mere effektive arbejdsprocesser, nemmere kommunikation og lettere adgang til den information, du har behov for
 • Optimeret afgiftsbetaling: CCT hjælper dig med at udvikle dine indkøbsstrategier og styrker din evne til at bruge de bedst mulige toldløsninger.
 • Forbedret compliance: CCT er altid på forkant med kommende ændringer i lovgivningen og betydningen af disse – samtidig med at det hjælper dig med at opdage og korrigere uregelmæssigheder

Den service du modtager

Customs Control Tower bliver dit centrale kontaktpunkt. Du behøver ikke længere at bruge tid og ressourcer på at håndtere en mængde eksterne og interne kontakter. I CCT omdanner desuden kompleks kommunikation og komplekse flows til strømlinede processer, hvilket giver dig vigtig støtte til at træffe de beslutninger, som vil udvikle din toldhåndtering i positiv retning.

Med vores løsning sikres du synlighed, gennemsigtighed og let adgang til nøgledata, samt nye muligheder for at analysere omkostninger og anden data på en helt ny måde. Central Customs Desk understøtter, koordinerer og håndterer al din toldadministration, håndtering af fakturering, rapportering og analysering på ét sted. CTDS Customs Process Governance-softwaren, der er en integreret del af løsningen, giver derudover mulighed for omfattende analyser og rapportering. De vigtigste fordele tæller:

 • Et centralt kontaktpunkt for administrationen af dine tolddeklarationer
  Tolddata samlet et sted
 • Fuldt overblik over dataflow og -håndtering for at optimere administrationen af handel og told
 • Kvalitetssikring
 • Altid up-to-date og i overensstemmelse med gældende og kommende lovkrav

Hvorfor KGH?

 • KGH har lang erfaring med og dyb indsigt i udvikling og implementering af effektive, centrale løsninger til toldadministration
 • Omfattende erfaring fra arbejde med globale virksomheder
 • En vidtfavnende serviceportefølje der dækker alle aspekter af told
 • Som en del af Maersk Customs Services hjælper vi dig med at håndtere told globalt
 • Afgørende evne til at håndtere og forenkle komplekse processer

Follow