Operations
Styrk din driftsmæssige effektivitet og håndter risici

Levering af driftsløsninger

Hos KGH giver vi os tid til at forstå din virksomhed og identificere de elementer i toldhåndteringen, som kan sikre, at dine toldprocesser øger effektiviteten af din drift. Internationale handelsstrømme og forsyningskæder bør altid fremme væksten – ikke begrænses af dagligt toldarbejde. Vores tjenester er bæredygtige og skalérbare, så de kan matche ethvert driftsmæssigt behov for toldhåndtering, samtidig med at væksten styrkes i overensstemmelse med din strategi. Vi samarbejder med dig hele vejen for at sikre, at disse værdiskabende processer bliver en integreret del af din drift, så du kan fokusere på din kernevirksomhed.

Resultater du kan forvente

  • Bedre kontrol og reducerede risici. Nem adgang til toldekspertise og toldprocesser af høj kvalitet
    Reducerede driftsomkostninger. En enkelt leverandør hjælper dig med at konsolidere al din handelsinformation og forenkle rapporteringen
    Toldhåndtering med optimal effektivitet. Høst fordelene ved at udnytte compliance-drevne processer, som yderligere optimeres med banebrydende software

Udforsk vores tjenester

Undersøg hvilke tjenester din virksomhed kan have størst gavn af ved at klikke på linkene nedenfor.

Customs Control Tower

Tag styringen med dine toldprocesser

Told deklarationer

Fjern barriererne for handel og forsyningskæder

Regnskab, bogførings- og momstjenester

Bogføring med speciale i international handel

Hvis vi har et spørgsmål eller et problem, har KGH svaret. Vi er meget tilfredse med deres løsning, uddannelsen og den måde hvorpå de håndterer vores importer og de problemer, der kan opstå.”

Erling Ølstad

CEO,

Mester Grønn AS

Derfor er vi anderledes

  • Vores serviceportefølje dækker alle områder af handel og toldhåndtering, så du får en enkelt kontakt og kilde til handels- og toldløsninger
  • Vores tjenester håndteres på tværs af funktioner, så du har adgang til kompetente rådgivere, som kan se på processerne som en helhed og fra alle synsvinkler
  • Vores organisation fokuserer på din virksomhed og dine behov. KGH’s afdelinger er specialiserede efter forretningssegmenter for at kunne tilpasse arbejdet til dine behov

Follow