Insights
Hold øje med dine flows, og mål hvor godt du klarer dig

Overvåg din insights i realtid. Følg op på milepæle og accepterede deadlines, så du kan arbejde proaktivt med SLA’er og deadlines. Få advarsler inden overtrædelser begås, og få bedre mulighed for at identificere generende flaskehalse.

Resultater du kan forvente

  • Reducer dine omkostninger ved at mindske eller undgå forsinkelser og fejl
  • Agér proaktivt, og reducer arbejdsbyrden med advarsler inden overtrædelser begås
  • Hold styr på din forsyningskædes performance med regelmæssige opfølgninger med milepæle og gates

Produktet du modtager

Udfør dine egne overvågningsrutiner med Insights. Anvend milepæle og tidsstempler fra din Projects-app til at evaluere KPI’er og følge op på SLA’er. Få sikkerhed for, at forsinkelser rapporteres korrekt ved hjælp af årsagskoder. Tilføj tidlige advarsler, så du bliver varskoet om potentielle overtrædelser og kan agere proaktivt. Brug de historiske data til at identificere underliggende faktorer og eliminere forstyrrende flaskehalse. Centrale funktioner inkluderer:

  • Overvåg flows med milepæle og gates
  • Reducer forsinkelser og fejl effektivt
  • Afhjælp problemerne, inden de opstår
  • Arbejd forudseende med advarsler inden overtrædelser begås
  • Hold dig opdateret med månedlige opfølgninger

Follow