Gør det nemmere at flytte dine varer på tværs af og mellem grænser med forenklet håndtering.

Med de korrekte transitdokumenter i hånden kan du transportere dine varer gennem et eller flere lande og kun betale told og moms i bestemmelseslandet, hvor varerne bliver deklareret til toldvæsenet. Hos KGH kan vi forsyne dig med et samlet kontaktpunkt og de nødvendige bevillinger til at benytte forenklede procedurer, hvilket sikrer dig en effektiv og ubrudt logistikkæde, så risikoen for bøder og uventede afgifter minimeres.

Vi kan hjælpe dig med:

  •  Sikkerhedsstillelse for skatter og afgifter
  • Transitering af unions- såvel som ikke-unionsvarer
  •  Dokumentation mellem toldekspeditioner (afgang og destination)

 

Udfyld transitformular


Læs om vores øvrige klareringstjenester eller kontakt os hvis du vil drøfte netop dine behov for transitering.

Del