Forudsigelighed og hastighed er topprioriteter for mange. Lad derfor os tage hånd om dine tolddeklarationer, så grænsen kan passeres uden problemer.

Med de mange forskellige dokumenter der skal udfyldes samt regler og lovgivning der skal følges, kan det være svært at holde styr på om alt er som det skal være. Eller om du får mest muligt ud af dine internationale transaktioner.

Her kan vi hjælpe dig: KGH har omfattende erfaring med at håndtere ikke alene krav til de forskellige toldprocedurer og eventuelle restriktioner vedrørende import, eksport og transitering, men også midlertidig import, aktiv og passiv forædling samt brug af toldoplag.
Tilhørende dokumentation såsom fakturaer, certifikater, licenser og kontingenter hjælper vi dig gerne med, og vi kan også tage os af dine transaktioner – enten manuelt, via mail eller via en løsning integreret med dine systemer.

 

Læs mere om vores klareringstjenester eller kontakt os hvis du vil drøfte netop dine behov.

Vi gør klarering enklere med

  • Eksport, import og transitering
  • Procedurer for toldoplag
  • Klassificering af varer så korrekt tarif anvendes
  • Håndtering af kontingenter, licenser og restriktioner
  • Oprindelsescertifikater
  • Brug af frihandelsaftaler
  • Rapportering til Intrastat
  • Overvågning af intern toldbehandling
  • Håndtering af afvigelser i egne tolddeklarationer
  • Toldfaglig support

Follow