Få mest muligt ud af din virksomheds potentiale ved at drage fordel af vores rådgivning i toldhåndtering. 

Skru op for din virksomheds potentiale ved at drage fuldt udbytte af frihandelsaftaler, AEO-certificering (Authorised Economic Operator) og mere til. Disse muligheder bliver ikke altid inddraget når man planlægger fremtiden, men de kan få stor betydning for din virksomheds præstation. Vores konsulenttjeneste hjælper dig med proaktivt at udpege og agere på uudnyttede muligheder og reducere risici yderligere.

Herunder kan du lære mere om vores konsulenttjenester og hvilke der kan hjælpe dig mest:

AEO-certificering
En AEO-certificering kan øge din virksomheds resultater markant via øget troværdighed og en mere rentabel håndtering af told. Med vores dybdegående kendskab til processen for AEO-certificeringer og brede erfaring med at hjælpe andre virksomheder i Europa kan vi skræddersy vores hjælp til dine behov – fra analyse af potentialet over bistand ved implementering til vedligeholdelse af certificeringen i de efterfølgende år.

Download vores blad om AEO-certificering

Toldbevillinger og -rutiner (Customs Permits and Routines, CPR)
Med de rigtige bevillinger i hånden kan du drage fordel af særlige toldregler og frihandelsmuligheder. Sammen med veldokumenterede rutiner kan sådanne bevillinger sikre dig en korrekt, omkostningseffektiv og smidig forretningsgang. KGH hjælper dig med at klarlægge hvilke bevillinger du behøver, og vi styrer ansøgnings-processen og hjælper dig med at dokumentere dine rutiner. Ydermere kan vi bistå dig med at besvare henvendelser fra toldvæsenet. Alt dette er din garanti for at ansøgningerne håndteres korrekt og at dine bevillinger er klar når du skal bruge dem.

Klassificering
At sikre korrekt klassificering af dine varer kan både reducere dine omkostninger betragteligt og forbedre din risikohåndtering. Fejlklassificeringer kan medføre at du kommer til at betale enten for høj told eller strenge bøder. KGH hjælper dig med at gennemgå varekoderne (eksempelvis HS-, KN- og TARIC-koder) i dine eksisterende vareregistre, anvende korrekte tariffer for nye varer samt søge om bindende tariferingsoplysninger (BTO). Vi kan også sørge for skræddersyet undervisning til din virksomhed for at forbedre jeres interne arbejde med klassificering.

Oprindelse og frihandel
Kendskab til hvilke frihandelsaftaler der findes og hvordan du drager fordel af dem giver dig adskillige fordele, som kan øge din konkurrenceevne. Som importør kan reducerede afgifter åbne nye muligheder for at finde nye leverandører og opdage pris- og profitmarginer. Samtidig vil korrekt oprindelsesdokumentation føre til stærkere kundeforhold og færre kommercielle risici for dig som eksportør. KGH hjælper dig med at identificere og vurdere frihandelsmuligheder, og vi rådgiver dig også ved fastsættelse af oprindelse og dokumentation herfor. Vil du styrke dit arbejde med oprindelse og frihandel endnu mere, så tilbyder vi også skræddersyede kurser afholdt i din virksomhed.

Undersøgelser
Kender du til alle de handelsmæssige fordele der følger med et godt kendskab til frihandelsaftaler, toldlovgivning og andre relaterede emner som omgiver international handel? Det giver dig fordele ved indkøb, betaling af afgifter og håndtering af virksomhedens compliance. Har du en helt klar idé om hvad du skal gøre hvis du eller andre opdager fejl eller faldgruber i din toldhåndtering? Hvor stort ”problemet” er, hvordan du løser det og hvordan du implementerer forbedringer?
Som en objektiv og uafhængig inspektør gennemgår vi din aktuelle situation og fremsætter passende løsningsforslag som hjælper dig med at bevæge dig fremad, uanset om det er som støtte til din forretningsplanlægning eller som følge af en hændelse.

Support
Tolds indflydelse på handel og den daglige drift skaber kontinuerligt spørgsmål hos mange virksomheder. Med vores supportaftale får du direkte adgang til bistand fra dit personlige hold af eksperter. Vores gode relationer med toldmyndighederne og deltagelse i forskellige told- og handelsfora sikrer ikke blot at vi er up to date med den seneste udvikling, men det giver os også mulighed for at tage del i udformningen af fremtidens regler. Alt sammen til gavn for vores kunder.


Kontakt os på consulting@kghcustoms.com hvis du vil vide mere om KGH Consulting og de tjenester vi tilbyder. 

Follow