Told- og handelshåndtering
Tal med os!

Opnå den fulde værdi af din virksomheds håndtering af told og handel. 

De fleste store virksomheder går glip af væsentlige gevinster i deres grænseoverskridende handel. For eksempel anslås det, at europæiske virksomheder ikke udnytter en tredjedel af frihandelsaftalerne og derfor betaler milliarder af euro i unødvendig told. Eller hvad med de virksomheder, som ikke benytter sig af muligheden for at blive certificeret som autoriseret økonomisk operatør (AEO), og i stedet ender med at være 15-20 dage længere om at sende varer til og fra Sydamerika? Så er der de virksomheder, som påvirker deres eget cash flow negativt ved ikke at gøre brug af toldlagre, hvor man kun betaler told af de afsatte varer i stedet for af hele lageret. Der er også de risikable satsninger, som foretages af ledelser, der ikke er klar over, at manglende compliance med toldbestemmelser kan resultere i enorme økonomiske sanktioner og endda sigtelser for lovovertrædelser.

Fjern risikoen og høst fordelene

Det er altid en god idé at være klar over, hvordan du skal håndtere handel og told. For der er trods alt mange penge at tjene samt omkostninger og risici, der kan undgås. Og alt det kan du klare uden at ændre noget ved din virksomhed – det er ikke nødvendigt at lancere nye produkter, finde nye kunder, omorganisere dit salgsteam eller din drift, og det er heller ikke nødvendigt at nedbringe produktionsomkostningerne og risikere kvalitetsproblemer…

Tag kontrol – særligt i en tid med forandringer

Husk også at tage hensyn til de omfattende, løbende ændringer i verdenshandlen. Politiske omvæltninger som Brexit, handelssanktioner og mulige handelskrige vil ændre status quo og måske endda din bundlinje. Desuden foregår der en bevægelse mod fuld digitalisering, som betyder, at handel og told vil blive håndteret på en anden måde. I denne situation vil virksomheder, som har en proaktiv tilgang til toldhåndtering og ikke blot reagerer, opnå et forspring frem for konkurrenterne og måske endda transformere fremtiden for deres forretning.

Vi hjælper dig med at finde den bedste vej frem

De fleste virksomheder udforsker ikke disse områder, og det skyldes, at meget ikke umiddelbart er synligt og at det kan forekomme for komplekst. Men det er dér, vi kommer ind. Hos KGH er det vores kerneforretning at navigere i handels- og toldstrategi såvel som i daglig drift – det behøver ikke at være din. Det første enkle skridt er at tale med os. Vi kan hurtigt give dig en idé om den potentielle værdi. Så vil du vide, hvad du har med at gøre, og hvordan vi måske kan hjælpe.

Kontakt os for at arrangere et møde og få en enkel vurdering af din nuværende håndtering af handel og told.

Smidigere handel skaber mere værdi

KGH optimerer vores kunders told- og handelshåndtering gennem innovativ strategi og compliance, drift og digitale ydelser.

 

Handelsresultater

Forudsigelige, hurtige og effektive toldprocedurer giver kunderne konkurrencefordele – ved at nedbringe arbejdskapitalen, sikre leveringssikkerheden og muliggøre Just-in-Time-forretningsprocedurer.

Kontrol og risikoreduktion

Når man driver international handel, håndterer man dagligt risici – risici forbundet med compliance samt risici med direkte økonomisk virkning. Alle disse risici skal kontrolleres og begrænses gennem en struktureret tilgang.

Toldoptimering

Det gælder om gøre optimal brug af de flere hundrede frihandelsaftaler, der gælder for handel med varer. Og for varer ikke omfattet af frihandelsaftaler skal tolden beregnes og betales korrekt i henhold til den relevante lovgivning.

Driftseffektivitet

For de fleste virksomheder har operationelle toldspørgsmål ikke stået øverst på dagsordenen. Det kan betyde lavere kvalitet samt højere risici og omkostninger. I dag er koordinering, centralisering, harmonisering og i sidste instans automatisering af processerne vejen frem.

Follow