Vi tror på at evner og kompetencer ikke er blivende egenskaber, men at de både skal vedligeholdes og næres. Vi ønsker hele tiden at udvide vores ressourcer og ekspertise – ikke blot til gavn for vores egen konkurrenceevne, men også for at skabe endnu mere værdi for vores kunder. Derfor tager KGH del i et netværk af virksomheder som alle deler de samme værdier og forretningsidéer. At samarbejde tæt med disse virksomheder er vores chance for at udveksle og forstærke vores viden.

At udvikle vores kompetence inden for told er et ansvar vi tager alvorligt 

Udover at være godkendt som Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO-certificeret) af Europa-Kommissionen er vi også aktive inden for følgende områder:

  • Medlem af den europæiske speditørsammenslutning, CLECAT
  • Medlem af Trade Contact Group (TCG) i Europa-Kommissionen
  • Medlem af den norske logistik- og transportorganisation, NHO Logistikk og Transport
  • Medlem af Danske Speditører, dansk brancheforening for transport- og logistik
  • Medlem af det svenske Transportindustriförbundet (SIFA) med sæde i toldudvalget
  • Medlem af det svenske Logistik och Transport Stiftelsen (LTS)
  • Vi forbereder os allerede nu på ændringer inden for e-Told (strømlining af toldhåndteringen på EU-niveau)
  • Medlem af forskellige fora og projekter, herunder også projekter beskæftiget med udviklingen af nutidens specialløsninger til toldområdet