I KGH er det vores mål at opnå enestående kvalitet. Det gælder ikke kun for vores tjenester til vores kunder og vores interne processer, men også måden hvorpå vi agerer over for tredjemand. Det sikrer at vi kan bidrage til den positive udvikling i vores virksomhed – i dag så vel som i morgen.

Definerer grundprincipperne og de etiske standarder

Vores Code of Conduct er en afgørende del af den formelle ledelse af KGH. Dette adfærdskodeks definerer vores kerneprincipper og etiske standarder, som tilsammen danner rammerne for vores virksomhedskultur og hvordan vi skaber værdi i vores virksomhed.

Retningslinjer for at skabe værdi for kunder, investorer og medarbejdere

Vores Code of Conduct påvirker måden hvorpå vi vurderer vores handlinger, og den guider os i hvad vi skal og ikke skal gøre. Den udgør fundamentet for hvordan vi driver forretning i KGH og hvordan vi skaber værdier for vores kunder, investorer, medarbejdere og alle andre som drager nytte af vores tjenester. Alle ansatte forventes at sætte sig ind i hvordan dette kodeks påvirker deres daglige arbejde samt at overholde de gældende standarder.

Sociale indvirkninger

KGH har skrevet under på United Nations Global Compact og bakker op om de Ten Principles der dækker områder som menneskerettigheder, arbejde, miljø og bekæmpelse af korruption.