Vi lever i ekstraordinære tider. Den igangværende pandemi berører alle. Dertil kommer, set fra virksomhedernes perspektiv, Storbritanniens forestående udtræden af EU. Og der pågår vigtige handelsdiskussioner mellem store aktører på verdensmarkedet. Ny toldlovgivning er også på vej. Det forstærker behovet for kontrol og en effektiv brug af ressourcerne. Et Customs Control Tower målrettet told kan være en del af løsningen, der bidrager til at gøre jer klar til morgendagens handel.

Læs hele artiklen og kom i kontakt med vores digitale ekspert

Follow