Opdatering vedrørende coronavirus/Covid-19-situationen

Hos KGH er vores førsteprioritet altid sundheden og sikkerheden for vores KGH-medarbejdere samt besøgende og dernæst den service, vi yder til vores kunder.

Vi overvåger udviklingen af coronaudbruddet minut for minut i alle de lande, hvor vi har medarbejdere og aktiviteter. Vi følger anbefalingerne fra både lokale myndigheder samt WHO, og vi har udarbejdet interne retningslinjer og procedurer for at værne om sundheden og den fortsatte forretningsdrift for vores kunder. For at stå så stærkt som muligt forbereder vi at kunne samarbejde virtuelt på tværs af grænser, så vi udnytter og deler hele KGH’s samlede kapacitet, og vi forbereder ligeledes at kunne arbejde fra distancen for dermed at skabe mindre teams med lavere smitterisiko.

Flere og flere lande begrænser muligheden for rejseaktivitet, og nogle lukker mere eller mindre deres grænser, som du nok har set. Meldingen er for nuværende, at transporten af varer fortsætter, da fungerende forsyningskæder skal holde samfundet kørende ved hjælp af lastbiler, der passerer grænseovergange, og varer, der ankommer til havne og lufthavne. Grundet grænsekontrollen må der dog påregnes køer samt længere tid til grænsepassage og toldklarering. Fra KGH’s side vil vi gøre vores ypperste og tage vores del af ansvaret for at sikre fortsat klarering af de kritiske importer og eksporter til tiden. Vi vil ligeledes holde vores kunder opdateret, såfremt situationen ved grænserne skulle ændre sig.

Medarbejderne hos KGH har bevist, at de virkelig træder til i svære situationer, og vi er fuldt dedikerede til at passe på hinanden og hjælpe vores kunder igennem denne svære situation.

KGH Management,
CEO Lars Börjesson

Follow