Den globale handel gennemgår i disse år store forandringer på grund af trends og hændelser såsom digitalisering, big data-analyser, produkters kortere livscyklusser, antiglobalisering som Brexit og indførelsen af EU’s toldkodeks (EUTK). Alt dette øger mængden og kompleksiteten af handelsdata, som skal bruges hurtigere og tidligere i toldprocesserne, og konsekvenserne af manglende compliance bliver mere alvorlige. Manglende kontrol med toldprocesser og handelsdata kan påvirke virksomhedens handel mere end nogensinde. Det gør det endnu vigtigere at have adgang til toldekspertise og at bruge den strategisk.

Læs vores guide og kontakt vores eksperter

Del