Envirotainer henvendte sig til KGH i foråret 2020. De havde foretaget en intern audit af deres toldhåndtering og identificeret en række områder, der kunne forbedres med hensyn til compliance. De stod over for compliance-risici og var nødt til at sikre, at de overholder deres forpligtelser over for lokale myndigheder verden over.

For at leve op til Envirotainers behov blev der udviklet en omfattende løsning, hvor et globalt customs control tower spiller en central rolle. Som en del af det globale Maersk Customs Services kunne håndteringen af Envirotainers tolddeklareringsbehov også håndteres af KGH.

Læs mere om, hvordan vi hjalp Envirotainer med vores Customs Control Tower

Follow