Hos KGH kommer alle indsatser og initiativer rettet mod bæredygtighed indefra – fra alle medarbejdere og fra hver enkelt del af organisationen. Bæredygtighed er en naturlig del af det daglige arbejde.

Med den fælles mission om at ”lette samhandel for at skabe bæredygtig vækst” har KGH taget et markant standpunkt og gjort bæredygtighed til en vigtig del af virksomhedens daglige drift. Hos KGH opfattes bæredygtighed som en naturlig del af virksomheden og ikke blot som et sideløbende velgørenhedsarbejde. Dette understreges af det faktum, at KGH har oprettet KGH’s bæredygtighedsfond, som er sat i verden for at undersøge, hvordan virksomheden kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Fonden har til formål at centralisere og koordinere bæredygtighedsinitiativer, som rækker ud over de enkelte linjeorganisationers ansvarsområde. Det inkluderer donationer og at sikre velgørende partnere gratis adgang til toldkonsulenter og deklarationstjenester. Hertil kommer mere vidtrækkende interne bæredygtighedsprojekter, som skal øge virksomhedens muligheder for at opfylde FN’s mål for bæredygtig udvikling. Arbejdet inkluderer en kortlægning af eksisterende initiativer på lokalt og regionalt plan, så det bliver lettere at koordinere og målrette virksomhedens bidrag på en måde, der både afspejler KGH’s identitet og involverer hvert enkelt medlem af virksomhedens team.

Takket være denne proces kommer bæredygtighedsinitiativerne indefra – fra alle KGH’s ansatte og fra samtlige dele af organisationen. Denne fremgangsmåde inddrager de ansatte og giver dem muligheden for at skabe og påvirke bæredygtighedsarbejdet.

”Bæredygtighed er grundstenen i alt, hvad vi fortager os hos KGH”

Follow