AEO, Autoriseret Økonomisk Operatør, er en stigende tendens inden for global handels- og toldadministration. For toldmyndigheder og andre grænsemyndigheder gør AEO-konceptet det muligt at arbejde smartere og mere effektivt med risikohåndtering og anden handelsfacilitering.

 

Vi giver dig fire grunde til at søge AEO-bevilling

Follow