Envirotainer

ØGET COMPLIANCE

ØGET KONTROL

STØRRE TOLDEKSPERTISE

Vi har sikret den daglige drift og samtidig skabt et godt fundament for Envirotainer ved at sikre toldmæssig compliance og global overvågning af toldbestemmelserne

Anna Klettner

Global Customs Manager,

Envirotainer

Forbedret compliance og effektivitet via et globalt customs control tower

Envirotainer er den globale markedsførende aktør inden for sikre kølekædeløsninger til transport af lægemidler med fly. Da virksomheden efter en intern audit besluttede at forbedre sig og ændre sin toldhåndtering markant, kontaktede de KGH.

For Envirotainer var det vigtigt at finde en partner, der både kunne sikre effektiv toldklarering og bidrage strategisk med hjælp til, hvordan toldhåndtering bedst udvikles globalt for at sikre compliance. Geografisk rækkevidde, toldviden, overblik og én enkelt kontakt var de afgørende krav. Alle Envirotainers toldprocesser verden over håndteres nu af én partner, i én løsning. Siden samarbejdet begyndte, er gennemsigtigheden blevet forbedret, compliance er blevet styrket, og flows er blevet strømlinet med indførelsen af et globalt Customs control tower, der spiller en afgørende rolle.

Envirotainer

BRANCHE
lægemidler, flygtransport

OMSÆTNING (2020)
160 mio €

KGHS TJENESTER
CUSTOMS CONTROL TOWER
TOLDDEKLARATIONER

 

Udfordringerne

Envirotainer henvendte sig til KGH i foråret 2020. De havde foretaget en intern audit af deres toldhåndtering og identificeret en række områder, der kunne forbedres med hensyn til compliance. De stod over for compliance-risici og var nødt til at sikre, at de overholder deres forpligtelser over for lokale myndigheder verden over. Det var en af grundene til, at de var på udkig efter en toldpartner, der kunne håndtere deres told ved forsendelser til og mellem deres lokationer på globalt plan. En anden grund var, at de ikke altid modtog deres tolddeklarationer og bilag fra deres nuværende udbydere, hvilket øgede Envirotainers compliance-risici, da de ikke altid kunne tjekke den enkelte deklaration. Den tredje årsag var, at Envirotainer på grund af deres komplekse logistiske flows havde brug for kvalitativ toldekspertise og et compliant og effektivt setup med én enkelt kontakt og fuld gennemsigtighed i hele processen.

KGHs Løsning

For at leve op til Envirotainers behov blev der udviklet en omfattende løsning, hvor et globalt customs control tower spiller en central rolle. Som en del af det globale Maersk Customs Services kunne håndteringen af Envirotainers tolddeklareringsbehov også håndteres af KGH.

Customs Control Tower fungerer desuden som Envirotainers eneste kontaktpunkt til og mellem speditører og lokale toldagenter globalt. Customs control tower har et centralt adgangspunkt for de indkommende dokumenter, der skal bruges til hver forsendelse. Via den digitale platform sendes dokumenter til det relevante toldteam i f.eks. USA, Australien, Japan og Norge. De udvalgte teams tager sig af eksport og import, og eventuelle driftsmæssige problemer eskaleres til kontroltårnet. All dokumentation og data opbevares samlet og er let tilgængeligt via e-Archive i sidste ende. Customs control tower og e-Archive giver et overblik i realtid, så afvigelser kan håndteres, og kunden og KGH får mulighed for at identificere forbedringer i toldprocesserne. Desuden sikres compliance, idet alle arkiveringsopgaver foregår i overensstemmelse med juridiske krav, hvilket gør audithåndteringen lettere. Som en ekstra service til yderligere at øge Envirotainers compliance udføres regelmæssige audits på et tilfældigt udvalg af arkiverede deklarationer. Alle problemer, der måtte blive opdaget, afhjælpes og fungerer som et input til forbedringer i virksomhedens globale toldhåndtering. Endelig nyder Envirotainer også godt af rådgivningsservices, der dækker en række toldanliggender såsom toldmæssige krav til nyligt lancerede produkter, toldoptimering og analyser af varekoder.

Resultatet

Øget compliance: Takket være det globale customs control tower kan Envirotainer stole trygt på, at driftsmæssige problemer håndteres med det samme. Auditgennemgangen gør det muligt at opdage mangler i Envirotainers tolddeklarationer, så der kan følges op på dem regelmæssigt, og toldprocesserne løbende kan forbedres.

Øget kontrol: Med KGH som eneste kontaktpunkt og direkte adgang til de udførte tolddeklarationer og bilag i det samlede e-Archive får Envirotainer fuld gennemsigtighed og kontrol over deres toldflows, hvilket bidrager til en mere sikker forsyningskæde.

Større toldekspertise: Den interne toldviden styrkes løbende takket være toldkonsulenter med lokal ekspertise placeret over hele verden samt en skalerbar, smidig toldløsning til virksomheder i vækst, som kan hjælpe med håndtere deres toldproblemer og udfordringer verden over.

Follow