Team, der kontrollerer toldhåndtering

I det seneste halvandet år har virksomheder oplevet flere udfordringer, som har gjort det klart, at det er vigtigt at have et godt overblik over forsyningskæden, så man kan handle hurtigt og beslutsomt, når forholdene ændrer sig, og forsyningskæden kommer under pres. Et godt overblik indebærer også kontrol med virksomhedens toldhåndtering og alle involverede parter. Det handler både om omkostninger og compliance, men også om forsyningskædens robusthed og at have et konkurrencemæssigt forspring.

 

Behovet for gennemsigtighed og evnen til at kontrollere udviklingen i hele varestrømmen er blevet meget åbenlyst i løbet af det seneste halvandet år. Pandemien, ændret indkøbsadfærd, øget konkurrencemæssigt pres, politiske begivenheder men også mulighederne og efterspørgslen som følge af digital udvikling har påvirket og påvirker fortsat virksomheders varestrømme og indkøbsstrategier. De fysiske varestrømme indebærer også en strøm af informationer for at sikre effektiv toldklarering. Jo bedre kontrol vi har over de nødvendige tolddata og -dokumentation, desto bedre er mulighederne for at sikre en vellykket toldbehandling, som styrker forsyningskæden, reducerer omkostningerne og bidrager til bedre compliance.

Omkostningsoptimering

God kontrol med virksomhedens toldklarering øger mulighederne for at reducere både direkte og indirekte omkostninger. Bedre overblik og muligheder for opfølgning giver mindre risiko for at betale unødvendigt høje afgifter, som ofte hænger sammen med toldværdi og tariffer, men også at man ikke udnytter frihandelsaftalerne fuldt ud. Det påvirker købsomkostningerne. Desuden får man bedre mulighed for at strømline både informationsstrømme og arbejdsgange, hvilket reducerer driftsomkostningerne. God kontrol for at sikre, at den rette information er på det rette sted på det rette tidspunkt gør det også nemmere at optimere leveringstider for varestrømme og giver mindre risiko for uplanlagte forsinkelser. Disse faktorer bidrager i fællesskab til at reducere både transport- og produktionsomkostninger.

Stærkere compliance

Med stigende kompleksitet, flere varestrømme og gentagne ændringer i handelsbetingelserne er det blevet endnu vigtigere nøje at kontrollere, hvordan data og de enorme informationsstrømme håndteres for at sikre compliance. Overtrædelse af gældende toldlovgivning, som ofte skyldes forkert toldværdi, klassificering, oprindelsesland, eller at varerne ikke klareres, kan alt efter omfang udsætte virksomheden for stor risiko. Ud over store bøder kan utilstrækkelig compliance også medføre sanktioner med deraf følgende langvarige konsekvenser for forsyningskæden. Manglende leveringsevne og indførelse af sanktioner kan skade virksomhedens ry, gå ud over forholdet til kunder og leverandører og begrænse mulighederne når det gælder både salg af virksomhedens varer og forsyninger til virksomhedens egen produktion. Mange lande belønner desuden compliance med forskellige former for Trusted Trader-programmer, f.eks. AEO-programmer, som yderligere øger fordelene ved god kontrol og et godt overblik.

Robust forsyningskæde

Bedre kontrol med og analyse af virksomhedens toldbehandling øger forudsigeligheden, mulighederne for forebyggelse og evnen til at manøvrere, når der sker ændringer. Det styrker forsyningskædens robusthed og bidrager til mere pålidelige og omkostningseffektive varestrømme og lavere produktomkostninger. Øgede marginer og bedre risikohåndtering giver også yderligere muligheder for at udvikle forretningen, lige fra prisstrategi til investeringer i forskning og udvikling. Med god kontrol kan virksomheden også nemmere opfylde kundernes leveringsbehov, selv i pressede situationer. Det øger ikke alene chancerne for at blive ved med at handle med eksisterende kunder, men også forudsætningerne for at tiltrække nye kunder. Manglende kontrol kan have den modsatte effekt, hvor salg, man går glip af, i værste fald kan koste langt mere end arbejdet, der skal til for at sikre et godt overblik.

Vil du have mere at vide?

Hvis du vil vide mere hvordan du kan udvikle din handel og toldhåndtering for at styrke din forsyningskæde. Kontakte os ved at udfylde formularen ovenfor.

 

Foreslåede tjenester:

Follow

Relateret viden