Hvordan kan en prognose med en markant avance på importerede cykler ende med et stort tab og en deraf følgende konkurs? Det korte svar kan være, at det skyldes manglende viden og utilstrækkelige processer for klassificering af varer. Vend udfordringer til muligheder med en årlig gennemgang af dine varekoder, så du undgår unødvendige omkostninger. Med en livscyklusmetode holder du dig ajour med ændringer i varekoder og får en konkurrencefordel på dit marked.

“Det er vigtigt for alle virksomheder at arbejde med et klassificeringssystem og betragte sine varekoder fra en livscyklusvinkel. Det er afgørende at vide, at restriktioner, licenser og bestemmelser styres af varekoder. Derfor bør du se på dine varekoder som i konstant udvikling og betragte klassifikation som en konkurrencefaktor, der er værd at bruge tid på. Livscyklus betyder i dette tilfælde, at de ikke er statiske, men bør revideres jævnligt. Hvis fundamentet er korrekt, sikrer du, at alt det efterfølgende også bliver korrekt,” siger handels- og toldkonsulent Peter Ruotsalainen.

Kontroller jævnligt dine varekoder

Mønstrene i verdenshandlen ændrer sig hurtigt, så din toldhåndtering skal kunne følge med. Hvad angår klassifikation af varer, er det ikke nok at gøre det én gang og tro, at så er alt i den skønneste orden. En varekode er dynamisk og bør håndteres via livscyklusser, så du kan sikre compliance og indsamle viden om, hvilke regler og restriktioner der gælder og hvordan de skal håndteres. Det betyder, at du skal holde styr på:

  • Årlige EU-opdateringer af varekoder i januar og juli
  • Opdateringer af HS-koder hvert femte år
  • Nye regler som kan påvirke komponenterne til dine produkter og derved også dine varekoder
  • Eventuelle nye restriktioner, som kan påvirke importen af dine varer. Hold øje med antidumpingundersøgelser, ikke kun for EU, men også i et bredere globalt perspektiv.
  • Antidumpingtiltag bekendtgjort af EU, som kan pålægge en leverandør eller dine importerede produkter antidumpingtold. En korrekt varekodeklassifikation er nødvendig for at undgå antidumpingtold. Frem for at få pålagt yderligere told kan det være mere omkostningseffektivt at skifte til en anden leverandør. Med en årlig revision af varekoder kan du kontrollere, om dine produkter får pålagt antidumpingtold og træffe rettidige beslutninger for at styrke din forsyningskæde.
  • Endelig skal du huske at evaluere, hvordan eventuelle ændringer i produktspecifikation eller fremstillingsprocessen (dvs. det du importerer) påvirker dine varekoder.

Minimer risikoen for bøder og tilbagekaldelse af bevillinger

En ugyldig eller fejlagtig varekode er ofte en indikation på, at der kan være andre afvigelser. Hvis du ikke tager hånd om dem, får du før eller senere problemer. Hvis du for eksempel indsender for mange ugyldige eller ukorrekte varekoder, risikerer du en toldrevision. Du kan ligeledes risikere at miste eventuelle bevillinger til at benytte forenklede procedurer.Ukorrekte varekoder kan også medføre betaling af for høj eller for lav moms eller told. Hvis du betaler for meget, stiger dine omkostninger unødigt, og betaler du for lidt, kan du få pålagt bøder og/eller sanktioner. Toldmyndighederne kan også forsinke eller beslaglægge dine varer, hvilket fører til vrede kunder og et blakket ry. Hvis du husker livscyklussen, vil du kunne skabe et smidigt flow for dine masterdata, hvor du har den fulde kontrol. Det giver ro i sindet at vide, at dine varekoder altid er opdaterede og gyldige – compliant, sikre og i stand til at gennemgå en revision.

Klassifikation er omkostningseffektivt

At få styr på alle dine varekoder på én gang kræver en større investering, både hvad angår ressourcer og omkostninger. Den vigtigste opgave er at gennemgå alle told-masterdata med de nuværende varekoder for at se, hvilke der skal revideres. Når det er sket, skal du blot holde dig informeret om periodiske opdateringer for at øge omkostningseffektiviteten. Når du regelmæssigt gennemgår dine varekoder, opdager du, hvor du kan udnytte frihandelsaftaler for at optimere udgifterne til told og reducere omkostningerne. Det giver dig også mulighed for at holde dig ajour med regulerede markeder, hvor der f.eks. pålægges antidumpinggebyrer.

Så hvordan ødelagde import af cykler en lovende forretning?

En forkert varekode kan vende op og ned på hele din forretning. Det var det, der skete i vores eksempel med cyklerne. Virksomheden importerede cyklerne fra et land uden for EU til en meget lav pris og forventede en stor avance. De var imidlertid ikke opmærksomme på, at destinationslandet pålagde antidumpinggebyrer, så cyklerne blev væsentligt dyrere at importere end oprindeligt planlagt. Det betød, at cykelvirksomheden ramte et vejbump og gik til grunde. Konklusionen er, at klassifikation er altafgørende. At have processer, rutiner og systemer på plads sikrer ikke alene compliance. Det fører dig også sikkert forbi bump på vejen, som kan køre din virksomhed ud på et sidespor.

Vil du have mere at vide?

Der er meget at vinde ved at revidere dine varekoder, så du kan sikre compliance og træffe de rigtige strategiske beslutninger. Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed? Indtast dine oplysninger i formularen ovenfor.

 

Foreslåede tjenester:

Follow

Relateret viden