Logistikomkostninger og forsinkelser tærer på din avance. Find de bedste toldløsninger så du får mest muligt ud af dine grænseoverskridende handler.  

Logistik kan udgøre en stor andel af de samlede omkostninger for virksomheder beskæftiget inden for træ- og papirindustrien. Vi ved derfor også at problemer hos tolden og forsinkelser kan give alvorlige problemer for virksomheden. Eksempelvis må lastbiler med tømmer ofte læsses i skoven for derefter at køre over den nærmeste grænseovergang. Men har du de fornødne rutiner og kontakter på plads til at sikre en hurtig og smidig passage?

Gennem vores erfaring, døgnåbne support og lokale kontakter hos de forskellige grænseposter kan KGH sikre at lastbilerne overalt i forsyningskæden aldrig holder stille. Vi tilpasser også vores tjenester til netop dine behov, kombineret med EDI-integrationer og udvikling af løsninger såsom en app der sikrer at dine chauffører får deres referencenumre til tolden allerede inden de krydser grænsen.

Sådan skaber vi værdi for vores kunder i træ- og papirindustrien:

  • Bistand fra dit eget, dedikerede toldteam
  • Servicemindede, fleksible og erfarne medarbejdere
  • Mulighed for EDI-integrationer
  • Hurtige og korrekte svar døgnet rundt
  • Lokale kontorer langs grænserne


Suggested links:
Tolddeklarationer
Digital
Konsulenttjenester inden for handel og told

Follow