Hurtige og korrekte toldrutiner samt rådgivning kan bidrage til at dine byggeprojekter forløber let og med så få omkostninger som muligt – uanset om du er leverandør eller underleverandør.

For de mange leverandører og underleverandører i byggebranchen kan problemer med tolden give hovedbrud, alt imens det fjerner fokus fra eller helt kan forsinke projektet hvis materialer afventer frigivelse hos tolden.

Omkostningerne kan også nemt stige som følge heraf. Det kan eksempelvis være på grund af ukorrekt afregning af told hos udenlandske underleverandører uden lokal momsregistrering eller bøder tildelt for at benytte materialer som enten ikke er klareret korrekt eller slet ikke er klareret.

KGH har gennem mange år betjent kunder i hele bygge- og anlægskæden. Du kan få en lang række tjenester fra den samme udbyder: alt fra toldklarering over løn- og momsadministration i bogholderi- og HR-afdelingerne til toldmæssig rådgivning af underleverandører på vegne af store byggevirksomheder.

Sådan skaber vi værdi for vores kunder i bygge- og anlægsindustrien:

  • Lokal tilstedeværelse langs grænserne
  • Hurtig responstid døgnet rundt
  • Præcis og korrekt information og vejledning
  • Bistand fra dit eget, dedikerede toldteam
  • Erfarne medarbejdere med fokus på service og fleksibilitet


Foreslåede links:
Tolddeklarationer
Regnskab, bogførings- og momstjenester
Konsulenttjenester inden for handel og told

Follow