Effektiv håndtering af affald kræver effektive toldrutiner som lever op til dine egne høje standarder. 

Med de omfattende regler og procedurer for transport af affald – for slet ikke at nævne al den dokumentation der kræves – kan det være svært at udforme og implementere en strømlinet proces for toldhåndteringen.

Til alle vores kunder beskæftiget med affaldshåndtering tilbyder KGH værdifuld support fra vores dedikerede teams. Uanset grænseovergang kan vi tage hånd om dine opgaver og hjælpe med at vælge det mest rentable transportselskab. Takket være vores døgnåbne support får vores kunder den hjælp og de svar som de behøver for at alt kan forløbe gnidningsfrit og med færrest mulige omkostninger.

Vi har brugt vores store erfaring og indgående kendskab til emnet til at deltage i udviklingen af portalen Nordic TFS (Trans-Frontier Shipments of waste). Her kan du drage fordel af en samlet, elektronisk proces for ansøgninger og ledsagedokumenter, håndteret i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. KGH tilbyder også undervisning og support så du kan få mest muligt ud af portalen.

Sådan skaber vi værdi for vores kunder beskæftiget med affaldshåndtering:

  • Dit eget, dedikerede toldteam
  • Erfarne, fleksible og servicemindede medarbejdere
  • Portalen Nordic TFS
  • Mulighed for EDI-integration
  • Hurtig responstid alle døgnets timer
  • Lokale kontorer langs grænserne


Suggested links:
Tolddeklarationer
Regnskab, bogførings- og momstjenester
Konsulenttjenester inden for handel og told

Follow