Haal het maximum uit uw bedrijf door te profiteren van onze services op het gebied van douaneadvies.

Vergroot uw bedrijfspotentieel door het volledig benutten van vrijhandelsovereenkomsten, AEO-certificering (Authorised Economic Operator) en andere mogelijkheden. Met deze aspecten wordt niet altijd rekening gehouden bij het bepalen van de toekomstige richting, maar zij kunnen wel van grote invloed zijn voor de uitvoering van uw werkzaamheden. Onze adviesdiensten helpen u bij het proactief vaststellen en oppakken van onbenutte mogelijkheden plus het verbeteren van uw risicobeperking.

Kijk zelf aan welke adviesproducten u het meest kan hebben:

 

BREXIT Pakket
voordat u rond de BREXIT in actie komt, is het essentieel om een analyse uit te voeren en een geschikt plan op te stellen dat speciaal is toegesneden op uw bedrijf.

Wij hebben een BREXIT-pakket ontwikkeld waarmee de handelsstromen en potentiële consequenties vanuit bedrijfsperspectief kunnen worden geanalyseerd. Het BREXIT-pakket van KGH heeft een vaste prijs en levert een praktisch, geïndividualiseerd actieplan op.

Meer informatie is beschikbaar in onze BREXIT-map. Download map

 

DWU Douane Diagnose
Een gezondheidscheck van al uw douanezaken in relatie met het nieuwe DWU (Douane Wetboek van de Unie). De focus van deze diagnose ligt op compliance. Het beoordeelt in hoeverre uw werkzaamheden conform de nieuwe wetgeving worden uitgevoerd en het nut en belang van uw douanevergunningen ten opzichte van uw werkzaamheden. De diagnose geeft u ook inzicht in de douanecompetenties binnen uw organisatie en waar deze zich bevinden.


Diagnose en audits

Een douanediagnose geeft u een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de douanewerkzaamheden. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet verder bekeken worden. De uitkomst bevat aanbevelingen voor aanvullende compliance werkzaamheden. Als u op een bepaald onderdeel verder in detail wilt gaan, bieden wij specifieke controles welke u meer inzicht bieden en de mogelijkheid geven tot corrigerende acties voorafgaand aan een officiële douanecontrole.


AEO-certificering

Met een AEO-certificering kunt u uw bedrijfsprestaties fors verbeteren door een verhoogde geloofwaardigheiden een (kosten)efficiënter beheer van de douaneprocessen. Met onze diepgaande kennis van de AEO-certificeringsprocessen en onze uitgebreide ervaring met het helpen van andere bedrijven in heel Europa zorgen we voor ondersteuning op maat, aangepast aan uw behoeften, van analyse van de mogelijkheden en ondersteuning tijdens de implementatie tot het behouden van de certificering in de jaren daarna.


Customs Permits and Routines (CPR)

Met de juiste douanevergunningen in handen kan u gebruik maken van specifieke douanevoorschriften en vrijhandelsmogelijkheden. In combinatie met goed gedocumenteerde routines zorgen deze vergunningen voor een kostenefficiënte manier van werken welke voldoet aan alle wettelijke voorschriften. KGH helpt u bij het bepalen welke vergunningen u nodig hebt, beheert het aanvraagproces en helpt u bij de documentatie van de routines. Bovendien helpen wij u bij de verwerking van vragen afkomstig van de douaneautoriteiten. We doen alles om ervoor te zorgen dat aanvragen op de juiste manier worden verwerkt en dat u waar nodig over de juiste vergunningen en vereenvoudigingen beschikt.


Classificatie

Met de juiste classificatie van uw goederen kan u de kosten aanzienlijk terugdringen én uw risicomanagement verbeteren. Bij onjuiste classificaties kan u te maken krijgen met te hoge rechten of ernstige boetes. KGH ondersteunt u bij het beoordelen van goederencodes (bijvoorbeeld HS, EN, TARIC, tariefcodes, douanetarief) van bestaande artikelregisters, adviseert u over de juiste indeling voor nieuwe artikelen en helpt u bij het aanvragen van Bindende Tariefinlichtingen (BTI). Ook verzorgen wij interne maatwerk-training aan functiegroepen binnen uw bedrijf, wat kan helpen bij het verbeteren van uw interne classificatiewerk.


Oorsprong en vrijhandel

Indien u weet welke vrijhandelsovereenkomsten er zijn en hoe u daarvan kan profiteren, levert dat diverse voordelen op en vergroot uw concurrentiepositie. Lagere douanerechten scheppen nieuwe mogelijkheden bij het vergelijken van leveranciers, prijzen en winstmarges. Tegelijkertijd zorgen de juiste oorsprongsdocumenten voor betere relaties met klanten en voor minder commercieel risico indien u exporteur bent. KGH ondersteunt u bij het bepalen en beoordelen van vrijhandelsmogelijkheden en adviseert u over cumulatie, berekeningen en certificaten van oorsprong. Ook verzorgen wij interne maatwerk-training aan functiegroepen binnen uw bedrijf om het werken met oorsprong en vrijhandel makkelijker te maken.


Onderzoeken

Bent u zich bewust van alle handelsvoordelen die een goed inzicht in vrijhandelsovereenkomsten, douanewetgeving en andere aanverwante aspecten van internationale handel kan opleveren? Denk daarbij bijvoorbeeld aan voordelen op het gebied van databronnen, betaalde rechten en compliance management. Hebt u een duidelijk beeld van de juiste aanpak als u – of iemand anders – fouten of onzekerheden aantreft in uw beheer van de douaneprocessen? Hoe groot is het “probleem”, hoe wilt u het oplossen en hoe gaat u de aanbevelingen doorvoeren? Als objectieve en onafhankelijke onderzoeker bekijken we uw huidige situatie en komen we met voorstellen voor passende oplossingen om u vooruit te helpen met het proces, of dat nu vooraf is om uw bedrijfsplanning te ondersteunen of juist nadat een incident zich heeft voorgedaan.


Support

Douaneprocessen en hun effecten op de handel en dagelijkse bedrijfsvoering werpen voor veel mensen voortdurend nieuwe vragen op . Met onze support-overeenkomst hebt u rechtstreeks toegang tot eerstelijns ondersteuning door uw persoonlijke team van experts. Door onze goede relaties met douaneautoriteiten en onze deelname aan diverse douane- en handelsfora zijn we niet alleen uitstekend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, maar zijn we ook betrokken bij de ontwikkeling van toekomstige wetgeving. En dat allemaal om onze klanten zo goed mogelijk te helpen.


Meer weten over KGH Consulting en de services die wij aanbieden? Neem dan contact met ons op via csd.be@kghcustoms.com.

Delen